torsjö live vers2

Upphör med p-avgifterna på T4-området

Upphör med p-avgifterna på T4-området

INSÄNDARE. Till ansvariga för parkeringar i kommunen, Tekniska nämnden, vill jag ställa frågan, om det är ekonomiskt försvarbart med ett fortsatt betalsystem för att parkera på T4? Lite historik: när K-fastigheter efter stora folkliga protester ”tilltvingade” sig en byggnation på platsen där Musikpaviljongen stod. Det blev en förlustaffär för kommunen på ca 1,8 miljoner genom flytten av paviljongen. Någon plats för bilparkering gavs inte, endast en handikapparkering fick plats.
De som flyttade in i fastigheten förväntades parkera fritt på den intilliggande då fria kommunala parkeringen. Den runt 130 platser stora parkeringen utökades sedermera med 32 platser, för hundratusentals kronor. Nu kom man på att nu måste kommunen få inkomster som kompensation för utläggen, och en betalautomat sattes upp. 
Resultatet blev att utnyttjandet av parkeringen sjönk drastiskt. Undertecknad har roat sig med att göra en kalkyl på hur många som utnyttjar parkeringen och erlägger avgift. Jag har kommit fram till att max 15 bilar i genomsnitt, står  parkerade under dagen, ibland endast 5-6 st. Beräknad inkomst under ett år: 15 bilar x 9 timmar x 5 dagar x 52 veckor x 4 kronor + 15 bilar x 6 timmar x 52 veckor x 4 kronor = 159 120 kronor/år. Har bortsett från extra helgdagar.
Om kontrollen ska fungera, så krävs minst två besök/dag, uppskattad kostnad till ca 500 kr/besök inklusive bilkostnad. Således 1 000 kr x 6 dagar x 52 veckor = 312 000 kronor. Har ej heller här tagit hänsyn extra helgdagar. Kostnad för redovisning av inkomsten ej känd. Någon intäkt för felparkering har jag ej heller någon uppgift om. Om jag förutsätter att alla bilister är lagliga och betalar enligt uppställning, så gör kommunen en förlustaffär.
Gör man en jämförelse med näraliggande betalfria parkeringar, Finjagatan och Tränggatan, finner jag det inkonsekvent, ologiskt och djupt orättvist, att man inte tar ut någon avgift från dessa parkeringsplatser. På Tränggatan har ju Hässlehem sina bostäder, så det kan ju finnas en anledning till utebliven avgiftsbeläggning. 
Som konklusion av ovanstående förlustaffär uppmanar jag Tekniska nämnden att ta konsekvenserna av denna ”Ebberöds bank” och upphöra med att ta ut avgift för parkering på T4. Bit huvudet av skam och kom till skott.  Den enda fördelen är med snöröjningen, den blir billig och smidig när knappt några bilar finns parkerade.


Lars Nord

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se