torsjö live vers2

Anmärkningsvärd frenesi

Anmärkningsvärd frenesi

INSÄNDARE. Herrar Ulf Nilsson och Stanley Hallström kastar sig frenetiskt över undertecknad. Detta med en våldsamhet som återspeglar deras föga demokratiska syn på att den kommande påstådda klimatkatastrofen inte får ifrågasättas.
Undertecknad undrar hur nämnda upprörda herrar läser texter. Min text handlar i huvudsak om varje medborgares självklara rätt att i media och särskilt i statliga SVT och SR få frågeställningar belysta ur mer än ett perspektiv.
För att ändock säga något om klimatet fick vi redan i skolan lära oss att Skandinavien för ett antal tusen år sedan var täckt av is. Att liknande istider kan komma att uppträda igen tycks forskare vara ense om.
Nå herrar Nilssons och Hallströms tvärsäkra åsikter om en framtida global ”klimatkatastrof” knuten till mänskliga aktiviteter av olika slag får dom naturligtvis i demokratins namn ha. Dom av oss som inte är lika tvärsäkra söker dock information från mer än en källa.
Nilsson och Hallström tycks med sina tvärsäkra åsikter tillerkänna sig själva unik vetenskaplig kunskap.
Herrarna ser en global uppvärmning förorsakad av mänskliga aktiviteter. Detta med en påstådd klimatkatastrof som följd.
Nilsson och Hallström tror måhända rent av denna globala uppvärmning skulle kunna förhindra en kommande istid. En framtida istid med oöverskådliga konsekvenser för en stor del av mänskligheten. Måhända än värre än en global uppvärmning med påstådd klimatkatastrof som följd.
Om Elsa Widdings kunskap eller i herrar Nilsson och Hallströms ögon okunskap är så total borde detta kunna belysas i ”oredigerad” direktsändning där både Widding och SVT:s ”expert” Bjärström får komma till tals. Med er syn på Elsa Widding borde ni vara de första att välkomna detta!
Eller hur mina herrar?


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se