torsjö live vers2

Konspiratonsteoretiker står inte för demokrati

Konspiratonsteoretiker står inte för demokrati

INSÄNDARE. Ronny Larsson I Kvistalånga utmålar sig som offer för odemokratiska metoder i sin senaste inlaga ”Anmärkningsvärd frenesi”. Han påstår att Ulf Nilsson och undertecknad inte respekterar demokratiska regler och normer, när vi ifrågasätter och motsätter oss hans inlägg angående klimathotet.

Herr Larsson, det är inte en demokratisk rättighet för varje konspirationsteoretiker, att fritt få använda Public Service för att förmedla sina teorier. Det skulle i och för sig kunna vara väldigt underhållande att få ta del av olika ”knäppgökars” idéer. Det har dock ingenting med demokrati att göra! Demokrati bygger på öppen och saklig debatt. Således om man ifrågasätter vetenskapliga teorier, så måste man presentera argument baserat på vetenskapliga fakta, inte tyckanden.

Elsa Widdings åsikter har åtskilliga gånger avfärdats som ovetenskapliga, av vetenskapliga auktoriteter inom klimatforskning. Om hon vill ha ett erkännande, så borde hon debattera med klimatforskare och på olika vetenskapliga forum, inte på SVT med en journalist. Det förefaller som att hon är mer intresserad av att skapa opinion hos väljarkåren, istället för att förändra de vetenskapliga teorierna. Alltså är hennes engagemang politiskt och inte vetenskapligt.

Det finns konsensus bland en överväldigande majoritet av världens klimatforskare, att vi står inför en klimatkris. De har använt vedertagna vetenskapliga metoder för att komma fram till sina slutsatser. De flesta arbetar oberoende av varandra. Deras arbeten har, av andra vetenskapsmän, granskats och accepterats. Att då, som ”gräsrot”, påstå att de har fel med endast istiden och demokrati som argument, då är man en konspirationsteoretiker i bästa fall, annars en ”knäppgök”.

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se