torsjö live vers2

Polisen har blivit en administrativ myndighet

Polisen har blivit en administrativ myndighet

INSÄNDARE. Den senaste tiden har vi fått ta del av de olika riksdagspartiernas budgetpropositionen, där man tävlar om att överträffa varandra och särskilt regeringens alternativ. Eftersom vi närmar oss riksdagsval, är det inte förvånande att samtliga partier fokuserar på det som skall attrahera den egna väljarkåren och också förhoppningsvis rekrytera några nya väljare.

Sverigedemokraternas feta valfläsk är pensionerna. I traditionell konservativ stil skär man i sociala program och ställer svaga grupper mot varandra, nu är det pensionärer och invandrare. I huvudsak intalar man pensionärer att invandrare är skälet till att pensionärernas livssituation är ansträngd. Inte med ett ord berör man det faktum att banker och storföretag gör rekordvinster och att antalet svenska miljardärer kraftigt ökat de senaste åren.

Moderaterna förbereder en allians med SD, med att i stort sett anföra samma argument. Bidragstagare och bidragsberoende är en kostsam belastning för Sverige, enligt Moderaterna, därför skär man i sociala program och istället underlättar man för företag och företagare. Enligt moderaternas ekonomiska talesperson måste det ”löna sig bättre” att arbeta, varför man vill sänka skatten. Man måste fråga sig hur mycket, enligt Moderaterna, personer som tjänar en halv miljon och mer om året skall tjäna, för att det skall anses som lönsamt?

Moderaternas andra stora käpphäst är, tillsammans med sina nuvarande och kommande allianspartners, brottsligheten och satsningar på polis och rättsväsende. Vad man inte låtsas om är att Moderaterna är ansvariga för den omorganisation av polisväsendet och skapandet av den nya organisation, som vi för närvarande har. Nu vill man ösa pengar över polisen och tror att det skall lösa problemen. Pengar är inte en garant för att verksamheten blir bättre och effektivare. Samma sak med tron att omorganisationer skall lösa verksamhetsproblem. Det avgörande för effektiviteten i en organisation är alltid personalens agerande, motivation, engagemang och organisationens kultur. Den omorganisation av polisen som har genomförts enligt regeringens Proposition 2013/14:110 lades fram för riksdagen av moderatledda regeringen Reinfeldt.

Vi vet att en rad poliser sade upp sig vid omorganisationen och nuvarande polisorganisation har fått upprepad kritik av flera studier. Vad som skett är att polisen har centraliserats och att polisen har förvandlats från en operativ myndighet till en administrativ myndighet. Följden har blivit att vi ser färre poliser i yttre tjänst på våra torg och gator. Vissa kommuner löser det problemet med att hyra in ordningsvakter, som har begränsad utbildning, sämre befogenheter och mindre auktoritet än poliser. Detta belastar kommunerna onödigtvis. Särskilt utsatta är mindre orter, där reguljär polisnärvaro helt har upphört. Utebliven polisnärvaro urholkar det allmänna rättstänkandet, då mindre, eller mindre allvarliga, överträdelser inte påtalas eller beivras och därigenom uppfattas som legaliserade.

Avsaknaden av polisnärvaro på allmän plats skapar otrygghet och ger offentligt rörelseutrymme för kriminella som skapar kontaktmöjligheter mellan starkt kriminella individer och även personer som är lätta att locka in på en kriminell bana. Lokal- och personkännedom är mycket viktigt i förebyggande och uppklarning av brott.

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se