torsjö live

Delade turer ska fasas ut – men pengarna räcker inte

Delade turer ska fasas ut – men pengarna räcker inte

Politikerna i omsorgsnämnden är i princip överens om att varken arbete varannan helg eller delade turer ger attraktiva arbetsscheman. Men att ta bort delade turer kräver en personalökning som kostar 84 miljoner kronor om alla anställda inom äldreomsorgen ska arbeta två av fem helger. De pengarna finns inte utan bara de 20,3 miljoner kronor som är kvar av statsbidraget “äldreomsorgslyftet” för i år. Det räcker med nöd och näppe till varannan helg. Men politikernas beslut blev inte detta. Istället ska medarbetarna och facket få vara delaktiga i att fasa ut de delade turerna, utifrån de ekonomiska förutsättningarna.

Vid förra nämndssammanträdet presenterades kostnaderna för de två alternativen och tjänstemännen fick i uppdrag att utreda frågan vidare. Nu står det klart att det inte går att använda 84 miljoner kronor.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden, vill hitta andra lösningar än varannan helg, trots att pengarna inte räcker. Foto: Lotta Persson

Enligt omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) finns ändå andra lösningar än arbete varannan helg. Hon ger ett exempel från hemtjänsten i Hästveda där personalen arbetar två av fem helger och har en delad tur på fem veckor.

– De tycker att det går utmärkt, säger hon.

Hon är medveten om att de flesta inte vill ha delade turer, men förklarar att hemtjänsten i Hästveda har många lediga timmar mitt på dagen, från klockan tio på förmiddagen till fyra på eftermiddagen, vilket ökar acceptansen.

– Det är ett så långt uppehåll att även de som bor en bit bort hinner hem. Jag tycker att det är bra att de olika arbetsgrupperna får diskutera detta och facket också, säger hon.

Hon betonar att politikerna är överens.

– Alla vill försöka få bort de delade turerna så mycket pengarna räcker till. Det handlar om att göra det attraktivt att jobba inom äldreomsorgen. Jag ser det som en win-winsituation med både bättre arbetsvillkor för personalen och extra tid till pensionärerna, säger hon.

Hon menar att de timmar då personalen är hemma vid delade turer nu bemannas och att den tiden kan användas till social samvaro, promenader med mera.

Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning där de deklarerade att det fortsatta arbetet i frågan bör ha inriktningen att personalens schema förläggs så att man arbetar högst två av fem helger och högst en delad tur på fem veckor.

Christer Welinder, andre vice ordförande i omsorgsnämnden, skulle önska att förändringen gick snabbare. Foto: Urban Önell

– Det är en bra början, men målet är naturligtvis att ta bort alla delade turer, säger Christer Welinder (S), andre vice ordförande i omsorgsnämnden.

Han tycker att det tar lite väl lång tid med omsorgschef Åsa Ollerstam Lundhs målsättning att alla berörda verksamheter ska ha börjat arbeta med färre eller inga delade turer senast den 31 mars 2022. Men han är nöjd med att politikerna ska få återkoppling av hur arbetet framskrider vid varje nämndssammanträde.

– Det är en signal så god som någon, säger han.

Även Christer Welinder menar att det är stor skillnad om det är tre eller sex timmar mellan de två passen på en delad tur.

Kommunen är lovad pengar från äldreomsorgslyftet även de två kommande åren. Exakt hur mycket det rör sig om är inte klart ännu.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se