Öppet brev till MP och Dolores Öhman

INSÄNDARE. Vi var många som hörde inslaget om HHB, höghastighetsbanan för tåg, på ekot igår 7 oktober. Intressant att notera att Trafikverket inte haft uppdraget att utreda några alternativ till denna megasatsning på infrastruktur. Hur är detta möjligt när det finns ett riksdagsbeslut om tillämpning av 4-stegsprincipen för denna typ av projekt och hur kan […]

Hur tillämpas egentligen lagen?

INSÄNDARE. Dom är mycket unga om vars illdåd vi dagligen i media kan ta del.Det rapporteras dagligen om misshandel, mord, utpressning och brott av andra slag. Detta kan knappast ha undgått någon.Det faktum att tonåringar begår denna typ av brott synes svårt att ta till sig.Det talas i media och bland politiker om att ”vi” […]