torsjö live vers2

Öppet brev till MP och Dolores Öhman

Öppet brev till MP och Dolores Öhman

INSÄNDARE. Vi var många som hörde inslaget om HHB, höghastighetsbanan för tåg, på ekot igår 7 oktober. Intressant att notera att Trafikverket inte haft uppdraget att utreda några alternativ till denna megasatsning på infrastruktur. Hur är detta möjligt när det finns ett riksdagsbeslut om tillämpning av 4-stegsprincipen för denna typ av projekt och hur kan just miljöpartiet stödja HHB projektet med sina uppenbart negativa effekter på klimat och natur?

Vi har i skrivningar till såväl myndigheter som politiker under en lång tid efterlyst alternativ och det är naturligtvis inte möjligt att bedöma om en satsning är bra i något enda avseende om det inte finns alternativa förslag att jämföra med. Skrämmande nonchalans mot människor, miljö och skattepengar! Känner miljöpartiet sig nöjda med att en av Sveriges enskilt största investeringar inte föregåtts av en analys av alternativ?

Dolores Öman, ledamot för kommunfullmäktige i Hässleholms kommun, säger i Eko- inslaget att HHB gynnar klimatet. Jag vet inte var du Dolores har inhämtat den informationen. Vi har istället hittat ca 15 klimatforskare som menar att en HHB inte kommer att kunna betala tillbaka sin klimatskuld under sin livstid, vilket diskvalificerar detta alternativet i ljuset av de klimatmål som finns. Gör som Greta Thunberg säger – lyssna på forskarna! Du och regeringen tar på er ett stort ansvar om ni fortsätter att missinformera kring positiva klimateffekter av HHB. Faktum är att en HHB kräver gigantiska klimatbelastande betonginstallationer – oavsett om banan läggs på upp till 10 m hög bank eller på upp till 20 m höga betongben (!). Vi vill också lyfta att enligt TrV är vägtrafiken klimatneutral 2030 och enligt SAS ska även inrikesflyget vara klimatneutralt ca 2030, dvs ca 10 år innan HHB ens är färdigbyggd! Är inte miljöpartiet uppdaterat vad gäller nya miljövänliga tekniker?

En annan aspekt som vi väljare hade önskat att miljöpartiet reflekterade över är effekter av en HHB på natur och friluftsliv. En HHB med sina tågset upp till 320 km/tim måste dras över orörd mark. Detta kommer att innebära betydande offer av natur och djurliv i stora avsnitt längs banan och direkt hota natura 2000 arter, skyddsvärda biotoper och biologisk mångfald i avsnittet mellan Lund och Hässleholm. I Eslövs kommun skulle en HHB övergång över Rönne å vara förödande för djurliv och för upplevelsen av landskapet i Rönne å´s dalgång. En ny stambana – längs den befintliga för tåg upp till 250 km/tim är ett oerhört mycket bättre alternativ ur ett grönt perspektiv.Varför är inte miljöpartiet språkrör för en sådan lösning!

Det känns nästan overkligt att behöva upplysa just Miljöpartiet om de uppenbart negativa effekter som en HHB medför för klimat och natur. Vi kan inte heller se hur en så aggressiv exploatering skulle kunna vara förenlig med EU regelverk avseende natura 2000 skydd och nya strategier för biologisk mångfald. En HHB skapar därtill barriäreffekter för människor och verksamheter på landsbygden; allt detta till priset av en något kortare restid till Stockholm med tåg – för när HHB är färdig finns tex även alternativet batteridrivet flyg.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ser förväntansfullt fram emot ditt svar, Dolores.

Torsten Werner

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se