Gruppen-3a-328x120

Hur tillämpas egentligen lagen?

Hur tillämpas egentligen lagen?

INSÄNDARE. Dom är mycket unga om vars illdåd vi dagligen i media kan ta del.
Det rapporteras dagligen om misshandel, mord, utpressning och brott av andra slag. Detta kan knappast ha undgått någon.
Det faktum att tonåringar begår denna typ av brott synes svårt att ta till sig.
Det talas i media och bland politiker om att ”vi” misslyckats med integrationspolitiken. Grundproblemet är ett utan kontroll alltför stort inflöde av människor över våra gränser. Påminner om år 2015 då etthundrasextiofemtusen människor utan kontroll tog sig in i Sverige.
Politiker fattar ödesdigra beslut eller underlåter att fatta beslut. Detta sker ovanför medborgare-gräsrötters huvuden. Konsekvenserna med bl.a. rädsla för att röra sig fritt i samhället är ett hot mot demokratin.
Ord som socioekonomisk, utanförsområde, klanvälde m m skymtar förbi.
Nå, låt oss vara mer konkreta och och försöka belysa det oacceptabla som faktiskt just nu tillåts utspela sig i det samhälle vi gärna vill kalla demokratiskt.
Dessa mycket unga brottslingar med mord och annat på sitt samvete behöver säkert en reträttplats där vederbörande kan slicka sina sår efter utförda dåd.
Sannolikheten för att dessa mycket ungas reträttplats är hos föräldrar och övrig släkt är stor. Polisen som säger sig ha ”kartlagt” olika kriminella nätverk har sannolikt kunskap om nämnda reträttplatser.
Här finns anledning att nämna lagen om skyddande av brottsling som du hittar i 17 kap. 11 paragrafen i Sveriges Rikes Lag. Brottet innebär att någon döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat sätt motverkar att brottet uppdagas eller beivras.
Exempel på dom:
Fader, två systrar och en vän till familjen dömdes alla för skyddande av brottsling till fängelse i sex till åtta månader. Brottslingarna var två bröder dömda för försök till mord.
Polis och åklagare tycks således här ha en grannlaga men som det synes självklar uppgift.
Se till att den eller de som skyddar brottslingar får stå till svars!
Detta skulle med stor sannolikhet bidra till att förhindra dessa unga mycket unga kriminella att fortsätta sin destruktiva samhällsfarliga verksamhet med droghandel och annat.
Frågan är dock om lagen om skyddande av brottsling eller lagar överhuvudtaget, i de sammanhang som här nämns, verkligen på allvar kan tillämpas i vårt land.
Det kan väl inte vara så att det feministiska politiskt korrekta Sverige, i hög grad initierat av miljöpartiet, vi sett växa fram, reser hinder för tillämpade av lagen?


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se