torsjö live vers2

Inget beslut om fiberbolag – underlag ska granskas

Inget beslut om fiberbolag – underlag ska granskas

För första gången på mer än ett och ett halvt år var hela kommunfullmäktige på plats igen i röda salongen. Dock fortfarande med visst avstånd för att minska smittorisken. Foto: Berit Önell

– Det är inte kontrollerat att informationen är tillförlitlig eller fullständig, skriver revisionsfirman Ernst & Young om utredningen av förslaget att bolagisera Hässleholms kommuns fiberverksamhet.

Det var främsta anledningen till att Joachim Fors (S) begärde återremiss och fick en tillräckligt stor minoritet i kommunfullmäktige med sig på måndagskvällen. Underlaget ska nu granskas av både tjänstemän och revisorer innan ärendet kan komma upp igen.

Kommunfullmäktige var för första gången sedan pandemin startade fulltaligt i röda salongen i kulturhuset och ledamöterna verkade glada för det. Men ordförande Douglas Roth var tydlig med att vissa avstånd ändå skulle hållas i salongen och åhörare och media förvisades till läktaren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kristina Lind (M), tyckte att det kändes väldigt ovant, men var glad att vara tillbaka i röda salongen. – Jag tror att det blir lite lättare att vara engagerad när man är på plats, med den fysiska närvaron och samspelet med andra, det kommer man inte ifrån, säger hon. Foto: Berit Önell

Turerna om Hässleholms fibernät har varit många sedan beslutet 2015 att avsätta ett rörelsekapital på 46 miljoner. Kostnaden är nu uppe i cirka 700 miljoner kronor och revisorerna har varit mycket kritiska till hur projektet skötts.

Joachim Fors förklarade inför kommunfullmäktige att han tyckte att det var märkligt att kommunens ekonomiavdelning inte fått tid och möjlighet att säkerställa siffermaterialet i beslutsunderlaget.

– Särskilt med all kritik som till exempel fiberavdelningens kalkylark fått i revisorernas granskningsrapporter, sa han.

Joachim Fors (S) fick med sig tillräckligt stor andel av kommunfullmäktige för en återremiss av fiberbolagsfrågan. Nu ska underlaget granskas bättre.

Dessutom behövs enligt Ernst & Young inte det föreslagna holdingbolaget som i sin tur skulle äga fiberbolaget.

– Det kanske bara är ett annat sätt att skapa ett koncernbolag, sa Fors.

Ett sådant har kommunstyrelsen tidigare sagt nej till, men vid förra kommunfullmäktige sa kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) att ett holdingbolag på sikt kan omvandlas till ett koncernbolag, alltså ett moderbolag till andra kommunala bolag.

Joachim Fors påpekade att fiberavdelningen klart uttryckt sitt intresse för en bolagisering. Därför ifrågasatte han att fiberavdelningen fått styra utredningen genom att ge direktiv och svara för allt underliggande material.

– För mig är det superviktigt att materialet är tillförlitligt, sa Joachim Fors.

Han varnade också för att bolagisering av kommunal verksamhet försvårar allmänhetens möjligheter till insyn, utlämnande av offentliga handlingar och överklagande av beslut.

– Det finns risk för korruption har vi bland annat sett i Göteborg, sa han.

Han undrade om kommunens löfte om fiberutbyggnad i hela kommunen skulle kunna hållas med ägardirektiv som mest handlar om att bedriva verksamhet på affärsmässiga grunder.

– Alla vet ju att det är dyrare att bygga ut på landsbygden.

Kommunalrådet Hanna Nilsson blev irriterad.

– Inte ett enda ord om deras extrema missbedömning av projektet. S och deras vänner har varit drivande. Det är en ren skam för vår kommun! Att nu stå där och vara kaxig nu, jag tycker att socialdemokraterna borde sitta ner, sa hon.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) tyckte att socialdemokraterna borde sitta ner och vara tysta i fiberfrågan eftersom de varit drivande i den nuvarande modellen.

Hon konstaterade att alla partier utom FV sagt ja till fiberprojektet 2015. Hon var inte odelat positiv till bolagisering, men såg det som nödvändigt.

– Där vi är nu ser jag tyvärr inget annat än att vi måste göra detta, sa hon.

Joachim Fors gick till motangrepp.

– Att be socialdemokraterna att sitta ner och inte tala för sin sak är hårt. Men det är väl den retorik Hanna kör, sa han.

Lars Johnsson påminde om att M redan 2016 ville upphäva beslutet om den kommunala fibersatsningen och göra ett omtag i ett kommunalt bolag, men inte fick gehör. Därefter hamnade projektet i en rättsprocess mot Konkurrensverket som kommunen förlorade. Den pågick ända tills i december 2020 och kostade sex miljoner kronor netto. Tills dess avråddes kommunen från att starta bolag. Så fort domen vunnit laga kraft tog Lars Johnsson initiativ till ärendet som nu nått kommunfullmäktige. Han såg inga risker med att fatta beslut nu.

– Det finns inga ekonomiska eller juridiska hinder. Enligt mig är det inte rimligt att skattekollektivet ska betala för detta. Kostnaderna ska belasta kunderna, det är ett starkt skäl till att bilda bolag, sa han.

Han förklarade att annat starkt skäl för bolagisering är behovet av nedskrivning av värdet på verksamheten med 150 miljoner kronor, något som kan hanteras i ett bolag som bildas före årsskiftet.

– Annars slår det direkt mot årets resultat och vi tvingas spara i kärnverksamheterna, sa Lars Johnsson.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) såg möjligheten till nedskrivning av 150 miljoner kronor utan att belasta kommunens resultat som ett starkt skäl att bilda bolag.

Lars Johnsson tyckte att Joachim Fors haft tillräckligt många tillfällen att ställa frågor till både tjänstemän och externa experter vid flera tidigare möten.

– Det hade varit ärligare av Joachim Fors att säga att det är ett politiskt spel. Han vill bara försinka ärendet, om han hade haft frågor hade han ställt dem tidigare, sa Lars Johnsson.

Björn Widmark (FV) påminde om att hans hemby Gumlösa hade fiber långt före kommunens beslut tack vare privata initiativ och fiberföreningar.

– Jag vill påstå att det hade sett betydligt bättre ut på landsbygden om fiberutbyggnaden varit privat. Kommunen har misskött det så kolossalt, sa han.

Björn Widmark (FV) hävdade att det hade gått snabbare att bygga ut fiber på landsbygden i privat regi och tog sin hemby Gumlösa som exempel.

Han meddelade att FV inte skulle delta i beslutet om fiberbolaget.

MP stödde förslaget om bolagisering medan V och C röstade för en återremiss. Voteringen slutade med 22 röster av 61 för återremiss, vilket räckte eftersom bara en tredjedel av rösterna krävs. 35 ville att ärendet skulle avgöras direkt. Fyra ledamöter avstod från att delta.

M, KD, L, SD och MP reserverade sig mot beslutet.

Fullmäktige lade också delårsrapporten till handlingarna efter en livlig debatt med utgångspunkt från revisorernas kritik mot att kommunen inte når upp till sina egna mål om god ekonomisk hushållning. Det räcker inte att pensionsförvaltningen räddade prognoserna och gav ett plusresultat på 122,1 miljoner kronor. Annars hade det blivit minus 6,6 miljoner kronor. Problemet är att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Nämnderna går back med 55 miljoner och låneskulden beräknas öka till 1,45 miljarder kronor.

Joachim Fors uttryckte oro över om det skulle saknas pengar till lussebullar och pepparkakor i skolorna i år, trots att kommunen har pengar på banken. Hanna Nilsson oroade sig över annat.

– Vi måste göra något, vi kan inte fortsätta så här, sa hon.

Johan Hammarqvist (C ) kritiserade Hanna Nilsson och SD för att ibland lagt en budget och inte följt den och ibland bara gjort tillägg till kärnalliansens budget.

– Någon måtta får det vara på historierevisionen, sa han.

Hanna Nilsson medgav att det Hammarqvist sa till stor del stämde. Hon försvarade sig dock med att M bjudit in till gemensam budgetberedning, men att L kastat ut SD. Därför röstade SD inte på sin egen budget förra året.

– Men framförallt gjorde vi det vi gjorde för att rädda Sösdala simhall, deklarerade hon.

Björn Widmark undrade hur denna fråga kunde överglänsa allt annat i kommunen. Han ville också ha svar på om det inte finns något behov av att spara när det finns pengar på banken. Det fick han inte, men Johan Hammarqvist tyckte att det hade varit klädsamt om Lars Johnsson som kommunstyrelsens ordförande talat inte bara om de positiva aspekterna i ekonomin när revisorerna riktat relativt tung kritik mot hur kommunens ekonomi hanterats. Han talade sig sedan varm för behovet av ett starkt majoritetsstyre i kommunen för att “få ordning på torpet”.

Johan Hammarqvist (C) ansåg att delårsrapporten visade behovet av ett starkt majoritetsstyre i kommunen.

– De stora partierna har ett stort ansvar. Det behövs två av de tre stora plus ett eller annat parti till, sa han.

Dolores Öhman föreslog att kommunen skulle satsa på energieffektivisering.

– Det skulle betala tillbaka sig på en sekund med de priser vi har idag, sa hon.

Lars Johnsson förklarade att han gärna medgav att det behövs krafttag.

– Men det är väldigt lätt att hitta majoritet för ökade utgifter och väldigt svårt att hitta majoritet för en minskning, sa han.

Berit Önell

Ledamöterna anlände i god tid till kommunfullmäktige på måndagskvällen. – Det har fungerat bra med det digitala, men det är skönare att träffas. Det ska bli roligt och spännande, sa Jonny Dolkov (SD). Foto: Berit Önell
– Jättebra, sa Björn Widmark (FV), som själv varit på plats under hela pandemin, om att alla ledamöter nu är tillbaka i kulturhuset. – Men det är inte bra om det blir som vanligt annars. Om det ska bli lika tokigt som tidigare, inget grepp om ekonomin, sa han. Foto: Berit Önell
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se