torsjö live vers2

Många elever väljer gymnasium i annan kommun

Många elever väljer gymnasium i annan kommun

Fler Hässleholmselever än väntat har i år valt gymnasieskolor i andra kommuner, även när samma program finns här. Det gäller ett 50-tal elever. Dessutom väljer allt fler elever privata skolor. Prognosen för underskottet i budgeten på grund av detta har ökat med drygt fem miljoner kronor från augusti till september. Barn- och utbildningsnämnden har bland annat därför svårt att få ihop årets budget och har nu beslutat om köpstopp, anställningsstopp och stopp för personalens kompetensutveckling.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) är bekymrad över trenden att så många elever söker sig bort från Hässleholm. Framförallt vill de gå gymnasier i Lund eller Kristianstad.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi behöver kunna erbjuda alternativ som gör att de stannar, säger han efter sammanträdet i torsdags.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) vill motverka att så många ungdomar lämnar Hässleholm för att gå på gymnasiet någon annanstans.. Foto: Urban Önell

En arbetsgrupp ska nu tillsättas för att ta reda på varför det är så här. Skolchef Niklas Persson vill lyssna in ungdomar och vårdnadshavare.

– Vi ska kanske inte bara ha skolfolk i arbetsgruppen utan även näringslivet. Vi har många goda kontakter, säger han.

Långsiktigt finns risk att program måste läggas ner om utvecklingen fortsätter.

– Vi har kvalificerade program och är måna om att behålla dem. Men vi kan konstatera att det är ett bekymmersamt läge. Om det håller i sig blir slutresultatet inte bra, säger Niklas Persson.

Det beräknade underskottet för interkommunal ersättningar i gymnasiet ökade på en månad femfaldigt till 427 000 kronor. För alla årskurser ökade det åtta gånger till 818 000 kronor. Den största kostnaden gäller dock bidrag till fristående skolor. Underskottet för detta väntas nu bli totalt 17 miljoner kronor i år, jämfört med 12 miljoner i förra prognosen.

S-ledamöterna ifrågasätter om köpstopp, anställningsstopp och stopp för kompetensutveckling får fler elever att stanna i den kommunala skolan i Hässleholm.

– Vi yrkade på att detta skulle kontrolleras innan beslut fattas men vi fick inget gehör för detta, skriver Joachim Fors och Monica Ero i ett mejl efter sammanträdet.

Monica Ero (S) ville ha en konsekvensanalys för besparingsåtgärderna. Foto: Lotta Persson

De ville ha en återremiss för att få fram en konsekvensanalys för de föreslagna åtgärderna, men fick bara stöd av MP och röstades ned i voteringen med röstsiffrorna 8-3.

– Detta är bara ett försök från de styrande att visa på handlingskraft, skriver de.

De är också kritiska till diskussionerna om att stänga en grundskola i Hässleholm för att få en mer effektiv användning av lokaler. Barn- och utbildningsförvaltningens fördjupade utredning skickas nu vidare till kommunstyrelsen.

S ifrågasatte även detta, inte minst att förutom tidigare aktuella Linnéskolan och Läredaskolan nu även Ljungdalaskolan och Röingeskolan nämns.

– Det krävs mer analys av konsekvenserna, om det kommande bostadsbyggandet, kommer man att stoppa vinstuttag i skolan för de fristående skolorna och vilka skolor kommer att fortsätta då?

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se