torsjö live

Dags för Frilagt att växa

Dags för Frilagt att växa

Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt, hoppas på läsarnas stöd för att kunna utöka och granska ännu mer, här tillsammans med Jonathan Önell som nu är anställd på tidningen. Foto: Urban Önell

Att ständigt granska makthavarna, att hela tiden undersöka vad som är sant eller falskt i det politiska spelet, är ett av demokratins allra viktigaste instrument.

Sedan Frilagt startade som nättidning i maj 2015 har man – vilket vill säga grundaren och ansvariga utgivaren Berit Önell – ständigt gått i spetsen för att ge hässleholmarna sanningen bakom nyheterna. Och nu vill hon se Frilagt, med hjälp av läsarnas ekonomiska stöd, växa.

– Behovet av granskning ökar hela tiden. Ska vi hinna med måste vi satsa ännu mer. Det behövs fler som bidrar ekonomiskt genom stödprenumerationer eller engångsbelopp så att vi kan utöka, säger Berit Önell.

För en nättidning med få inkomstkällor har det självklart varit omöjligt att få ekonomin att gå ihop utan ideellt arbete. Den viktigaste inkomstkällan har så här långt varit de frivilliga stödprenumerationer som kommit in.

– Det är dock en minoritet av läsarna som är stödprenumeranter, berättar Berit.

Som dock ser en ljusning då reglerna för presstödet har ändrats. Fram till nu har det endast varit papperstidningar som kunnat få presstöd men nya regler gör det möjligt även för nättidningar att ansöka om stöd. För Frilagts del kan det dock bli aktuellt med eventuellt stöd tidigast nästa höst.

Hur stort stödet bli grundar sig på bland annat utgifterna för föregående år. Och här ser Berit Önell en möjlighet för Frilagt att växa.

– Fram till nu har jag själv varit den enda anställda. Det har varit tufft men tack vare ideellt arbete från flera håll har det gått runt.

En av de som arbetat ideellt är Berits son Jonathan Önell vars huvudsakliga sysselsättning är universitetsstudier men vid sidan av studierna är han nu anställd på 25 procent. Han kommer främst att jobba med research men också som reporter. Dessutom ska han hjälpa till att se över Frilagts layout.

Men det räcker inte, menar Berit.

– Ska vi hinna med att granska allt som behöver granskas så måste vi anställa fler, säger hon och menar då i första hand en erfaren, granskande, journalist.

Frilagt har sedan starten 2015 haft hjälp av ideella krafter. De behövs fortfarande, men nu är det också dags att anställa fler.

På sikt kan presstödet täcka en del av de ökade kostnaderna men för att göra en satsning redan nu – vilket är ambitionen – behövs ytterligare intäkter.

Och där hoppas Berit på läsarna. Att fler av Frilagts läsare vill bli stödprenumeranter för att på så sätt bidra till ännu fler granskningar.

– Blir presstödet möjligt är det bara en fördel att ha utökat tidigare eftersom stödet grundas på föregående års kostnader. Men fortsatta intäkter från läsarna kommer att behövas även i framtiden.

Frilagt är, till skillnad från de flesta papperstidningar, politiskt oberoende. Något som Berit tycker är viktigt att betona.

– Vi granskar alla, oavsett politisk partitillhörighet.

Något som även journalisten, och förre Eko-chefen, Erik Fichtelius tar upp i sin nya bok, Äkta Nyheter, där Frilagt omnämns som exempel på hans eget begrepp konsekvensneutralitet.

– Det är verkligen mycket som behöver granskas, inte minst med tanke på det kommande valet, säger Berit.

Samhällets makthavare ska granskas av oberoende journalister. Särskilt viktigt är det inför ett val. Foto: Berit Önell

Det kommer för övrigt redan nu att bli enklare att ge sitt stöd direkt via hemsidan.

– Jag hoppas att våra läsare tycker att våra granskningar är viktiga och ger sitt stöd för att vi ska kunna fortsätta och göra ännu fler granskningar.

Sedan starten i maj 2015 har antalet läsare av Frilagt ökat stadigt.

2020 skedde en dramatisk ökning av antalet läsare – från cirka 6 000 till 9 300 unika läsare i veckan – något som Berit tror till stor del berodde på pandemin.

Och nu hoppas hon alltså på att merparten av dessa ska ge sitt stöd till Frilagt – det föreslagna stödet på 50 kronor i månaden är för övrigt avsevärt lägre än en prenumeration på en papperstidning.

– De som har möjlighet är så klart välkomna att bidra med mer, antingen som månadsvis stödprenumeration eller med ett engångsbelopp, säger Berit.

För de som vill veta mer om Frilagts planer, eller för de som bara vill diskutera, kommer Frilagt, med Berit Önell i spetsen att finnas på Stortorget på lördag mellan kl 11 och 12.

Gert Jacobsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se