logga-ligg-tjock

EU-forum: Debatt om Polens styrning av domstolar blev högaktuell

EU-forum: Debatt om Polens styrning av domstolar blev högaktuell

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M), till vänster, välkomnade besökare och medverkande under årets upplaga av EU-forum. Därefter höll EU-minister Hans Dahlgren (S) ett inledningstal, som sedan övergick i en debatt om de mest aktuella frågorna inom unionen.

När årets upplaga av EU-forum drog i gång på onsdagen fylldes Hässleholm kulturhus av folk på ett sätt som inte varit möjligt under pandemin. Med väl besökta seminarier och mingel i pauserna.

– Det har funnits både en längtan och ett behov av att få träffas, konstaterade kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) i sitt välkomsttal, innan ordet överlämnades till Hans Dahlgren, Sveriges EU-minister (S).

– Jag är övertygad om att det går att lösa samhällsproblem – om man samverkar – och ett av de viktigaste redskapen vi har är Europeiska unionen. Jag är glad för att ni tagit er hit för att engagera er i debatten.

EU-forum i Hässleholm, som anordnas för nittonde gången, bjuder på en möjlighet för medborgarna att få en inblick i vad som är på gång i det europeiska samarbetet.

– Jag vet inte av något bättre exempel på det än det här i Hässleholm, sa Hans Dahlgren.

– Det här är intressant och lärorikt, säger Klara Lukic´, som läser på internationella programmet på Hässleholms tekniska skola. Då frågorna som tas upp har en nära koppling till undervisningen på skolan. Både Klara och klasskamraten Mea Hedvind, (till höger) har förhoppningar om att kunna studera vidare utomlands efter gymnasiet.

Han påminde om att EU i grunden är ett fredsprojekt som växte fram när Europa skulle resa sig efter ett förödande världskrig som slagit sönder så mycket. Ytterligare ett krig måste förhindras och broar byggas mellan folk och nationer.

– Jag har en starkt positiv syn på det europeiska projektet, sa Hans Dahlgren.

De politiska partierna passade på att visa upp sig bland minglande besökare på Hässleholm kulturhus under EU-forum.

Tre problemområden lyfte ministern fram i inledningen. För det första trilskande medlemsländer, Polen och Ungern som ifrågasätter hela grunden för EU-samarbetet genom att inte följa den så kallade rättsstatsprincipen. Domstolar ska vara fristående i sin rättstillämpning, något som inte gäller dagens Polen.

För det andra begreppet strategisk autonomi, vilket innebär att EU behöver sträva efter att vara självförsörjande på vissa punkter. Det kan exempelvis gälla vacciner. När USA och Storbritannien införde exportförbud under pandemin klarade sig EU bra tack vare egen tillverkning inom unionens gränser. För det tredje behöver EU arbeta med klimatproblematiken.

– Det är en avgörande framtidsfråga, sa Hans Dahlgren. Vi ser ju redan nu en försmak av det som kan komma. 200 miljoner människor kan ha tvingats fly från sina hem år 2050, om ingenting görs.

När journalisten Ylva Nilsson kom till tals i den efterföljande debatten hettade det till och hon lockade även fram spontana applåder från åhörarnas sida genom sin frispråkighet, i det annars ganska artiga samtalsklimatet. Hon ansåg att politikerna måste sätta ner foten och trycka till Polen och Ungern som struntar i rättsstatsprincipen.

Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige, ledde debatten om de hetaste EU-frågorna. Övriga medverkande var Ylva Nilsson, journalist, Hans Dahlgren, EU-minister (S) och Jessika Roswall, riksdagsledamot (M). Den sistnämnda medverkade via länk.

– Jag tror dessvärre att politikerna kommer att fortsätta fega, sa Ylva Nilsson. Någonstans måste EU agera och inte bara tramsa runt.

Hans Dahlgren tillbakavisade dock anklagelserna. Både på politisk och tjänstemannanivå arbetar man inom EU för att Polen och Ungern ska rätta in sig i ledet. Och debatten hann inte mer än avslutas innan det stod klart att EU-domstolen straffar Polen som ska betala omkring 10 miljoner om dagen i böter för att domstolarna inte är fristående.

EU-minister Hans Dahlgren (S) förklarade på Europaforum i Hässleholm att EU arbetar hårt för att Polen och Ungern ska rätta in sig i ledet. Direkt efter debatten kom nyheten att Polen får böter för att landets domstolar inte är fristående.

När det gällde handelspolitiken konstaterade Ylva Nilsson också att både ryssar och kineser använder den som ett vapen för politiska syften. När Huawei av säkerhetspolitiska, snarare är handelspolitiska skäl stoppas i Sverige så straffas Ericsson i Kina.

– Vi måste också fråga oss vad som är viktigt för oss, hävdade Ylva Nilsson.

Om någon hoppades att hässleholmarna skulle få veta mer om järnvägsutbyggnaden i Skåne blev de nog besvikna. Detta trots att Stina Nilsson från Trafikverket som arbetar just med planeringen av sträckan Lund-Hässleholm tog plats på podiet. Richard Heingard som är projektledare för höghastighetsjärnvägen och hans medarbetare, samhällsstrategen Gertrud Richter på Hässleholms kommun fanns också med, men bara som åhörare.

Perspektivet i debatten var snarare ett övergripande europeiskt. Inte minst miljöpartisten och EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP) hävdade att det är ett problem, inte minst ur klimatsynpunkt att det i regel är både billigare och enklare att ta flyget än tåget. I alla fall om man ska utrikes. Även godstrafiken bör styras över från lastbil till tåg.

– Bilen och flyget betalar inte sina klimatkostnader, hävdade Jakop Dalunde.

Stina Nilsson påtalade att det är trångt på spåren och att flaskhalsar behöver byggas bort. En sådan är stambanan genom Skåne upp till Älmhult. Det framgick sedan, att risk finns för att nya flaskhalsar kan uppstå senare. Så fyrspår på de tätast trafikerade sträckorna och höghastighetsbanor lär inte vara nog. Ytterligare en förbindelse över Öresund kan sedan anses nödvändig.

Journalisten Cecilia Nebel var moderator för debatten om vad som behöver göras för att förbättra Europas järnvägsnät. Stina Nilsson, Trafikverket, arbetar med de nya stambanorna mellan Hässleholm och Lund, Åsa Ågren Wikström (M), Region Västerbotten var på plats i kulturhuset. Kristian Schmidt, EU-kommissionen och Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP) medverkade via länk.

En annan fråga som debatterades under EU-forum under onsdagen är hur ekonomin ”kickstartas” efter pandemin, något som man planerar genomföra genom att medlemsstaterna satsar motsvarande 8 000 miljarder kronor som ska användas för att stimulera ekonomin. Stora delar av dessa pengar förväntas vara till nytta för klimatet. Finansieringen sker huvudsakligen genom lån.

Under torsdagen debatteras hur EU påverkas av situationen i Afghanistan och vilket ansvar vi i Europa har, samt vad vi kan lära av vad som hänt. Därefter behandlas frågan om minimilöner och varför Sverige och Danmark är emot EU-kommissionens förslag. Hur ska ungdomars inflytande i unionen förbättras? Till sist debatteras hur asyl- och migrationspolitiken ska utformas framöver.

Europa direkt har fått förlängt tillstånd av Eu att fortsätta sin verksamhet i fem år till vilket firas på hotell Statt som avslutning på årets upplaga av EU-forum.

Text och foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se