Ett bättre klimat – och ett bättre liv?

Bilden visar Anders Lord.

KRÖNIKA. Cementdebatten på Gotland. De skenande drivmedelspriserna. Upprörda diskussioner om vindkraftens vara eller icke vara. Alla dessa aktuella exempel illustrerar det stora problemet som klimatfrågan befinner sig i, och som gör att utsikterna att faktiskt lyckas få till stånd något som innebär minskade mänskliga avtryck på miljön känns mycket små. Vi, den samlade mänskligheten, har […]

Dricksvattnet måste kokas minst veckan ut

Rekommendationen att koka dricksvattnet kvarstår minst denna vecka ut för cirka 25 000 invånare i Hässleholms kommun. Men allmänheten kommer inte att få tillgång till vattentankar. På måndagsmorgonen kallades kommunens krisledningsstab in. Gemensamma möten med bland andra Hässleholm Miljö och miljökontoret kommer att hållas dagligen under denna vecka. Källan till problemet har ännu inte hittats. […]