Gruppen-3a-328x120

Dricksvattnet måste kokas minst veckan ut

Dricksvattnet måste kokas minst veckan ut

Rekommendationen att koka dricksvattnet kvarstår minst denna vecka ut för cirka 25 000 invånare i Hässleholms kommun. Men allmänheten kommer inte att få tillgång till vattentankar.

På måndagsmorgonen kallades kommunens krisledningsstab in. Gemensamma möten med bland andra Hässleholm Miljö och miljökontoret kommer att hållas dagligen under denna vecka.

Källan till problemet har ännu inte hittats. Nya prover tas nu för flera olika bakterier i vattnet.

Många hässleholmare tvingas koka sitt dricksvatten minst veckan ut. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Boende i Hässleholms stad och elva mindre orter får alltså räkna med att koka sitt vatten ett tag till.

– Det beror på provtagningarna, hur lång tid analyserna tar och att två på varandra tjänliga prover krävs för att häva kokrekommendationen, säger Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, på måndagsförmiddagen.

Det preliminära provsvaret som visade att dricksvattnet är otjänligt på grund av för höga halter av koliforma bakterier kom på fredagskvällen. Natten till söndagen verifierades det. Därefter har ett stort antal nya vattenprover skickats för analys. De tas på flera olika ställen i anslutning till det vattenverk där bakterierna upptäcktes på utgående vatten. Syftet är att ringa in källan till den förhöjda bakteriehalten.

– Vi jobbar hela tiden på det och tar nya prover som går omlott. Det ska inte kunna hända igen, säger Emma-Karin Trygg Vincic.

Hon förklarar att det finns flera nivåer på hur definitiva analyserna är.

Hässleholm Miljö ville först inte alls gå ut med vilka bakterier det var frågan om. På hemsidan stod på lördagen att det ännu inte var klarlagt. Emma-Karin Trygg Vincic berättade dock för Frilagt redan då att det rörde sig om koliforma bakterier. På måndagen säger hon att även andra slags bakterier nu analyseras, bland annat e-coli och långsamväxande bakterier som tar längre tid att få svar på.

Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på Hässleholm Miljö. Foto: Berit Önell

– Jag vet inte exakt vilka mer analyser det gäller, säger Emma-Karin Trygg Vincic.

Frilagt har begärt ut analysprotokollen.

Emma-Karin Trygg Vincic säger att det hittills inte kommit några uppgifter om att folk blivit sjuka av vattnet. Men hon har inte fått någon uppdaterad information sedan i lördags då Region Skånes smittskyddsläkare kontaktades.

Birgitta Ljungbeck, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, har inte heller fått några signaler om att vårdtagare inom omsorgen skulle ha blivit sjuka. Även dessa verksamheter måste koka allt dricksvatten.

I nuläget är det enbart Hässleholms sjukhus som fått en vattentank. Det vattnet togs från Tyringe som inte drabbats av bakterierna. På grund av det extra uttaget sjönk vattentrycket hos hushållen i Tyringe under en stund på lördagen. Men det är inte därför vattentankar inte sätts ut på fler ställen, något som tidigare gjorts i liknande situationer.

– Alla har vatten som kan kokas. Om vi ställer ut tankar finns risk att tappkranarna kan kontamineras och vi kan inte ha kontroll över det. Det bedöms som en större risk, säger Emma-Karin Trygg Vincic.

De berörda orterna är Hässleholm, Ballingslöv, Finja, Mala, Sjörröd, Skyrup, Stoby, Tormestorp, Vankiva, Gulastorp, Röinge och Ignaberga.

Berit Önell

Läs mer:

2021-10-30 Bakterier i kommunalt dricksvatten

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se