Gruppen-3a-328x120

Ökad smittspridning trots minskad testning

Smittspridningen i Skåne fortsätter att öka i långsam takt, trots att de flesta vaccinerade inte längre ska testa sig vid misstänkta symptom på covid-19. I Hässleholm minskade smittspridningen dock rejält under förra veckan jämfört med veckan dessförinnan. Enligt de nya riktlinjerna som gäller sedan den 1 november ska enbart ovaccinerade, personal inom vård och omsorg […]

Ledningar spolas – Fortsatt rekommendation att koka vattnet

Vattenledningar spolas under tisdagen i en del av det område i Hässleholms kommun där vattnet förorenats av bakterier. Det berättade Hässleholm Miljö i ett pressmeddelande på eftermiddagen. Rekommendationen att koka allt dricksvatten ligger kvar. Syftet med spolning av ledningar är att öka vattenomsättningen i ledningsnätet. Enligt Hässleholm Miljö ska det inte märkas nämnvärt för abonnenterna. […]

Ny polisinsats mot vikingabyn avbröts

Ännu ett tillsynsbesök med poliseskort i vikingabyn utanför Sösdala avbröts på tisdagsmorgonen utan att kommunens tjänstemän blev insläppta. Denna gång var besöket oanmält och poliser ur insatsstyrkan väntade på parkeringsplatsen medan polisens förhandlare och kommunens bygglovschef Katarina Finyak diskuterade med “vikingahövdingen” Oddvar Lönnerkrantz. Det slutade med en överenskommelse om ett möte mellan parterna innan det […]