torsjö live vers2

Ny polisinsats mot vikingabyn avbröts

Ny polisinsats mot vikingabyn avbröts

En stor polisstyrka eskorterade kommunens försök till tillsynsbesök i vikingabyn. De fyra poliserna nedanför trappan ser ut att komma från insatsstyrkan. Foto: Nisse Nilén

Ännu ett tillsynsbesök med poliseskort i vikingabyn utanför Sösdala avbröts på tisdagsmorgonen utan att kommunens tjänstemän blev insläppta. Denna gång var besöket oanmält och poliser ur insatsstyrkan väntade på parkeringsplatsen medan polisens förhandlare och kommunens bygglovschef Katarina Finyak diskuterade med “vikingahövdingen” Oddvar Lönnerkrantz. Det slutade med en överenskommelse om ett möte mellan parterna innan det kan bli aktuellt att göra den tilltänkta mätningen av byggnaderna.

Det förra försöket till tillsyn skedde den 26 augusti och avbröts efter en lång och hetsig ordväxling på parkeringen. Enligt bygglovschefen var syftet då liksom nu att mäta in fastighetens byggnader för att se om något förändrats sedan förra mätningen. Kommunens beslut att förbjuda fortsatta byggnationer och kräva sanktionsavgifter för ombyggnaderna har fastställts i mark- och miljödomstolen. Huvudorsaken till konflikten är att kommunen inte godtar att det handlar om en lantbruksfastighet med bostad, vilket skulle ge rätt att bygga komplementsbyggnader och göra vissa ombyggnader utan bygglov.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men här har varit bostad sedan mitten på 1800-talet. Vikingabyns företrädare har tagit fram uppgifter från Lantmäteriet och Skatteverket som styrker att bostaden fanns långt efter att den enligt kommunen skulle ha upphört när en tidigare ägare ansökte om bygglov för kafé i en del av huset. Dessa uppgifter har dock varken miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) eller Katarina Finyak tagit del av, trots att vikingabyn skickat in dem.

Enligt polisens korta notering om tisdagens händelse inleddes den klockan 07.35.

– Det står handräckning ej genomförd, man arbetade istället med medling, berättar Evelina Olsson på polisens presscenter i region syd.

Bilder visar fem kommunala tjänstemän och sju poliser, varav fyra bär tunga västar och ser ut att komma från insatsstyrkan. En av dem är maskerad.

Oddvar Lönnerkrantz berättar att han helt oförberedd öppnade när det någon bankade på huvudentrén och höll metallbommen till dörren i handen när han såg polisuppbådet.

– De frågade vad jag skulle med den och jag frågade vad de skulle här. Jag förstår om poliserna blev nojiga när jag öppnade så, men jag bad dem komma in, berättar han.

Poliserna förklarade ärendet och fick veta att han inte tänkte släppa in stadsbyggnadskontorets personal för att mäta byggnaderna. Men han lät Katarina Finyak gå in.

Oddvar Lönnerkrantz släppte inte in kommunen vid förra försöket, den 26 augusti, heller.

Frilagt hörde därefter större delen av ordväxlingen via telefon efter att Oddvar Lönnerkrantz ringt upp, något som både poliserna och Katarina Finyak accepterade.

Oddvar Lönnerkrantz säger till dem att varken kommunen eller polisen har rätt att gå in på fastigheten utan ett åklagarbeslut om husrannsakan. Katarina Finyak svarar att det inte finns några sådana bestämmelser för bygglovsärenden.

– Enligt plan- och bygglagen har vi rätt att gå in, säger hon.

– Jag har rätt att stoppa er, säger Oddvar Lönnerkrantz.

– Nej, för vi ska bara mäta. Det diskuterade vi sist också, säger Katarina Finyak.

Oddvar Lönnerkrantz påminner om att det förra gången utlovades ett möte. Katarina Finyak svarar att det var han som sedan tackade nej.

– Det var Kenny som sa att det inte går på grund av en jävssituation. Ni kommer inte in här utan åklagarbeslut, förklarar Oddvar Lönnerkrantz.

Kenny Hansson har skriftligen meddelat att han inte kan delta vid ett möte med vikingabyn på grund av jäv.

– Om han är jävig måste alla beslut som han varit med och fattat rivas upp, säger Oddvar Lönnerkrantz och berättar att han pratat om detta med både nämndemän, åklagare och domare.

Han förklarar att om Kenny Hansson bara hade läst pappren hade detta aldrig behövt ske.

– Ni kan inte gå in här förrän vi haft en dialog där våra papper gåtts igenom på rätt sätt, säger han.

Striden om vikingabyn vid Vätteryds gravfält kan vara på väg mot en lösning efter att ett möte nu bokats. Foto: Urban Önell

Han hävdar också att kommunen inte kan agera eftersom han bestridit fakturorna på sanktionsavgifterna.

– Det finns lagakraftvunna beslut i domstol. Om du ska bestrida dem får du lämna in en stämning i tingsrätten, säger Katarina Finyak.

Det är precis vad Oddvar Lönnerkrantz tänkt göra.

– Men varför tar det tio månader innan jag får en påminnelse från er?

Han beklagar att det blev hårda ord förra gången och säger att Katarina Finyak verkar vara en trevlig person som han bara hört positiva saker om. Här någonstans ger hon upp och går med på att boka ett möte med Oddvar Lönnerkrantz, hustrun och fastighetsägaren Maral Otetileu och det juridiska ombudet. Från kommunens sida ska Katarina Finyak, handläggaren i ärendet och kommunens jurist delta. Datum bestäms till den 22 november och platsen blir stadshuset.

Oddvar Lönnerkrantz säger att han hela tiden önskat ett möte.

– Vi har bett i snart två år att någon skulle sätta sig med oss vid ett skrivbord och gå igenom allt, säger han.

– Vårt mål är att hitta en så bra lösning som möjligt, säger Katarina Finyak.

När hon gått uttrycker poliserna förhoppningen att det ska gå bättre framöver så att de slipper åka hit.

– Men vi kan inte göra något åt det. Det är inte vi som bestämmer, säger de.

Oddvar Lönnerkrantz är frustrerad, men ännu mer motiverad att stå på sig efter sammandrabbningen.

– Återigen fick de åka härifrån med svansen mellan benen, säger han till Frilagt.

Samtidigt välkomnar han vad han beskriver som den utsträckta handen från Katarina Finyak.

– Hon försöker lösa det. Det visar att det tillkommit ny kompetens som ser mer sakligt på ärendet, säger han.

Frilagt frågar Katarina Finyak varför det kallats in så många poliser denna gång och till och med insatsstyrkan. Förväntade ni er en konfrontation?

– Vi förväntade oss ingenting. Vi ville vara trygga i vår myndighetsutövning, säger hon.

Behövde ni fler poliser denna gången?

– Det räckte inte med två poliser förra gången, säger Katarina Finyak.

Hon säger att hon inte kan svara på frågor om Kenny Hanssons eventuella jäv.

– Vi försökte få till ett möte förra gången, säger hon.

Det är inte planerat att Kenny Hansson ska vara med på det möte som nu är bokat.

– Vi har bokat in ett möte med tjänstemän, säger Katarina Finyak.

Hon vill inte säga att något borde gjorts annorlunda.

– Vi har försökt ha en dialog. Nu hoppas vi på en bra dialog framöver så att det blir något positivt av detta, det hoppas vi väldigt mycket på, säger hon.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se