Gruppen-3a-328x120

Politiker grillades om höghastighetstågen

Politiker grillades om höghastighetstågen

Politikerna fick redogöra för sin inställning till höghastighetstågen vid mötet i Matteröds församlingshem. Ekologen Jonas Johansson var moderator.

Tolv kommunpolitiker var på plats i Matteröds församlingshem på måndagskvällen för att förklara hur de ser på frågan om höghastighetståg. Några region- och riksdagspolitiker medverkade också via länk och frågorna från engagerade medborgare och intresseorganisationer var många.

Det var nästan fullsatt i lokalen. De församlade var till största del skeptiska till höghastighetsjärnvägen och politikerna fick det hett om öronen.

Per Alvarson, ordförande i Matteröds byalag som arrangerat mötet, inledde med att berätta om bygdens historia, kultur, näringar och natur – värden som hotas om det västliga förslaget till höghastighetsjärnväg blir verklighet. Han beskrev Matteröd som en levande by.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Just nu befinner vi oss i utkanten av den gröna korridoren, förklarade han.

Per Alvarsson berättade om den skyddsvärda naturen och den levande landsbygden i Matterödsområdet.

Alla Hässleholmspolitiker vill ha ett centralt stationsläge i Hässleholm, men Trafikverkets alternativa förslag är en placering i Finja. Höghastighetsbanan skulle då få en sträckning väster om Finjasjön och via Matterödsområdet.

– Jag tror inte att någon i den här salen är negativ till tåg. För Hässleholm har tågtrafiken varit avgörande. Men man kan investera i modern tågteknik samtidigt som man värnar naturen, sa Per Alvarson och menade att naturen är Hässleholms kommuns viktigaste tillgång.

Kvällens moderator Jonas Johansson, ekolog, konstaterade att höghastighetstågen är en laddad fråga. Han styrde upp samtalet så att varje parti fick presentera sin inställning och därefter fick publiken ställa frågor. Politikerna hade särskilt svårt att svara på frågor om hur naturen ska skyddas och om tågen ger någon klimatvinst eller inte.

Förespråkarna av tågprojektet betonade att de också vill värna natur och biologisk mångfald, men ville lägga över på länsstyrelsen att bevaka skyddsfrågorna.

De politiker som tydligast försvarade höghastighetstågen var Dolores Öhman (MP) och socialdemokraterna Lena Wallentheim och Thomas Lindell. De talade om kapacitetsbristen på den befintliga stambanan och behovet av att pendla inom större arbetsmarknadsregioner, men också klimatet.

– Om vi inte bygger stambanor för höghastighetståg får vi utöka vägarna istället, sa Dolores Öhman.

Lena Wallentheim, som företrädde Hässleholm i Sverigeförhandlingen då kommunen fick lova att bygga 4 000 nya bostäder, förklarade att höghastighetsbanan är lika mycket ett bostadsprojekt som ett järnvägsprojekt. Hon avfärdade farhågorna om att de flesta tågen bara kommer att susa förbi Hässleholm.

– Om vi ska fylla tågen går det inte bara att resa snabbt mellan Stockholm och Göteborg eller Malmö utan man måste stanna även däremellan, sa hon.

Jonas Johansson påminde om att det finns lite uppror inom S i Skåne.

– Vi förstår också oron, men vi måste våga satsa, sa Thomas Lindell

Även Magnus Åkeborn (V) förklarade att hans parti i nuläget är för, men medgav att många partiföreningar i Skåne är kritiska och garderade sig genom att säga att frågan avgörs på partiets kongress i februari. Centerpartiets Anders Edwall och Lena Svensson var mer tveksamma. Edwall förklarade att de inte vill stoppa höghastighetstågen nu – inte förrän all fakta finns på bordet.

På andra sidan fanns den borgerliga så kallade kärnalliansen med kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), Christer Caesar (KD) och Thomas Haraldsson (L), Folkets väls Ernst Herslow och sverigedemokraterna Johan Peltonen och Jerry Andersson.

Christer Caesar, som är engagerad i Hässleholms modelljärnvägsförening, presenterade sig som tågnörd och berättade att han i 30 år åkt tåg till Stockholm fyra gånger i veckan.

– Jag har aldrig haft något behov av att resa snabbare. Jag har jobbat på tåget. Om jag hade behov av att vara på plats tidigt på morgonen kunde jag ta nattåget, sa han.

Hässleholm så kallade kärnallinas, från höger Christer Caesar (KD), Thomas Haraldsson (L) och Lars Johnsson (M) var tydliga i sitt motstånd mot höghastighetståg i hastigheter över 250 km i timmen. Centerpartisterna Lena Svensson och Anders Edwall var mer tveksamma, men inte beredda att stoppa förslaget i nuläget.

Han och de övriga i alliansen samt SD och FV förespråkade tåg i maximalt 250 km i timmen så att spåren kan dras längs befintlig stambana till skillnad från höghastighetståg som inte klarar kurvorna och backarna.

Lars Johnsson betonade att det redan finns fem järnvägsspår ut från Hässleholm, det vill säga fem barriärer.

– Vi vill inte ha fler barriärer, sa han.

Thomas Haraldsson förspråkade elvägar och elflygplan hellre än höghastighetståg.

– Det är viktigt att få bort det här projektet snarast möjligt, sa han.

Johan Peltonen ville också satsa på miljövänligt drivmedel till flyget. Han sa sig ha djup respekt för Dolores Öhmans miljöengagemang, men menade att höghastighetsjärnvägen kommer att orsaka enorm miljöskada.

– Ibland låter det som ett rosa skimmer där det ramlar ner höghastighetståg från himlen. Förstår du hur mycket diesel som kommer att gå åt, hur mycket berg som måste sprängas och hur många våtmarker som måste torrläggas?

Jerry Andersson påpekade att SD lokalt är det enda parti som konsekvent röstat emot höghastighetstågen från början.

– Sverige är för litet för höghastighetståg, sa Ernst Herslow.

Han varnade också för att bara vart femte av de snabba tågen kommer att stanna i Hässleholm.

– Vi är emot att höghastighetståg ska rusa i 320 genom Hässleholm där bara vart femte stannar. Otänkbart. Alternativet att gå genom naturen här ute är nästan ännu värre, sa han.

Text och foto: Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se