torsjö live vers2

Fiberavdelningen utan lokal när kontor lovades bort

Fiberavdelningen utan lokal när kontor lovades bort

Fiberavdelningen har idag lokaler i Mekanikerskolan på Garnisonen där tekniska förvaltningen också är placerad. Foto: Berit Önell

Hässleholms kommuns fiberenhet skulle få hyra en ny lokal i januari. Därför såg personalen inga problem med att lämna några kontorsplatser i Mekanikerskolan på Garnisonen redan i slutet av november, när den nya kostorganisationens enhetschefer behöver flytta in, och jobba hemifrån under december. Men plötsligt den 26 oktober kom besked att det inte skulle hyras någon extern lokal. Inget alternativ presenterades. Det ledde till stor oro och skyddsombudet Helena Winter hotade med att begära Arbetsmiljöverkets ingripande. En vecka senare meddelade arbetsgivaren att fiberavdelningen erbjudits en kommunägd lokal på Stobygatan i Hässleholm. Helena Winter har ännu inte sett lokalen, men både hon och arbetsgivaren ser den som en tillfällig lösning.

Fiberavdelningens placering har varit under utredning från och till under de senaste åren. Flera olika lokaler har varit på förslag. Ett hyreskontrakt för lokalen på Kommendörsgatan hade nu tagits fram och ett framtida köp var också på förslag när kommunledningen plötsligt sa stopp.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– I vad som kändes som en handvändning kom beskedet att inte gå vidare, säger Helena Winter.

Då var det sedan en tid klart att fyra kontorsplatser i Mekanikerskolan skulle upplåtas till kostorganisationen från och med den 29 november.

– Vi sa att vi kunde packa ihop oss. Vi trodde ju att vi skulle ha en ny lokal efter jul, säger Helena Winter.

Personalen tyckte att det kunde gå bra att turas om att jobba hemifrån under några veckor fram till julledigheten. Men nu verkade det plötsligt bli ett långsiktig scenario med avsevärt färre kontor för personalen som består av tio heltidsanställda och två timanställda plus konsulter, varav två är på plats dagligen och tre sporadiskt behöver en arbetsplats, förutom avdelningschef Tony Hadarson och enhetschef Henrik Olsson. De behöver alltså 14 fasta arbetsplatser plus några extra.

– Det blir en ohållbar situation. Tålamodet tog väl slut, säger Helena Winter.

Kräver åtgärder

Hon skickade en skrivelse till arbetsgivaren samma dag som personalen informerades om att det inte blir någon flytt till det före detta kontorsvaruhuset på Kommendörsgatan. Där konstaterar hon att något godtagbart alternativ till lokal inte verkar finnas och att det därmed inte finns kontorsplatser till alla i personalen, vilket innebär att flera medarbetare i praktiken tvingas till hemarbete tills vidare.

Fiberavdelningen har lovat att lämna fyra av sina kontorsplatser redan den 29 november. Foto: Berit Önell

Hon skriver: “Situationen är också påfrestande för personalens hälsa då det finns en stor oro och osäkerhet kring var och hur man ska kunna sköta sitt arbete. Detta sammantaget medför stora problem både för verksamheten och utifrån gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter då en godtagbar arbetsmiljö inte kan anses finnas”.

Med stöd av arbetsmiljölagen begär hon två åtgärder och besked senast den 8 november. För det första ska en godtagbar lokal som passar fiberavdelningens verksamhet finnas på plats i januari. Alternativt ska en tidsplan presenteras för när en sådan kan finnas. För det andra ska förslag till ny lokal riskbedömas så att den uppfyller arbetsmiljölagens krav. Riskbedömningen ska göras tillsammans med skyddsombudet.

Skrivelsen avslutas: ”Om jag inte får tillfredsställande svar kommer jag att vända mig till Arbetsmiljöverket och begära deras ställningstagande”. Enligt lagen kan skyddsombudet på det här sättet begära Arbetmiljöverkets ingripande i princip omedelbart. Om Arbetsmiljöverket bedömer att det är befogat kan det leda till ett föreläggande eller förbud.

Bengt-Arne Persson, kommundirektör och förvaltningschef. Foto: Urban Önell
Tony Hadarson, avdelningschef. Foto: Berit Önell

Den 3 november svarar Tony Hadarson och kommundirektör Bengt-Arne Persson som också är förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen där fiberavdelningen ingår. De berättar att fiberavdelningen blivit erbjuden lokalen på Stobygatan 5 där arbetsmarknadsförvaltningen hade kontor tills i juni 2020. De skriver: “Efter platsbesök konstateras att lokalerna fyller det behov som finns för kontorsplatser och är tillgängligt efter visst underhållsarbete. Arbetsgivaren kommer att genomföra en riskbedömning snarast tillsammans med dig som skyddsombud och fastighetsförvaltare”.

På fredagseftermiddagen hade Helena Winter ännu inte fått något förslag på tid för besök i lokalen och riskbedömning.

– Jag förutsätter att det blir snart, säger hon.

Hon avvaktar nu med att skicka skrivelsen vidare till Arbetsmiljöverket.

Som hon har uppfattat det skulle lokalen fungera tills det finns en permanent lösning eftersom det även behövs lagermöjligheter i närheten av kontorslokalen. Hon har också hört att ventilationen är dålig och kommer att begära ut ventilationsprotokoll.

Fiberavdelningens framtida utveckling är lite oklar eftersom ett beslut om bolagisering kan komma inom kort. Kommunfullmäktige beslöt den 25 oktober att återremittera ärendet för vidare utredning.

– Oavsett det behöver vi sitta i lugn och ro och kunna jobba, säger Helena Winter.

Stoppat vid möte utan protokoll

Hyreskontraktet för Kommendörsgatan stoppades på initiativ av tekniska nämndens presidium som tog upp frågan på ett så kallat beredningsmöte där det inte skrivs några protokoll. Det berättar Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden.

Tekniska nämndens Torsten Nilsson (M). Foto: Exakta Creative

– På varje beredningsmöte pratar vi om vad som är på gång. Man förhandlar om olika saker fram och tillbaka, säger han.

Han bekräftar att både hyra och köp av lokalen på Kommendörsgatan diskuterats.

– Det diskuterades fram och tillbaka i olika fora, med både tjänstemän och politiker, säger han.

Han anser att det var lite för många inblandade.

– Det föll lite mellan stolarna. Plötsligt var det för många kockar i soppan, säger han.

Han ville själv att fiberavdelningen skulle hyra en kommunägd lokal.

– Vi har ju lokaler själva. Då behöver man inte ta lokaler utifrån. Det är min uppfattning, säger han.

Han förklarar att Stobygatan är ett steg på vägen.

– Det blir en mellanlandning på Stobygatan för den administrativa personalen. Det finns annat på gång i kommunens lokaler sedan, säger han och vill inte avslöja mer än så.

Han konstaterar att huset på Stobygatan stått tomt ett tag.

– Då ska det antingen avyttras eller användas, säger han.

Hur länge lokalen på Stobygatan kan komma att användas av fiberavdelningen kan han inte svara på, inte heller hur snart det går att flytta in där.

Skolexempel på hur man inte ska göra

Ulf Berggren (SD), förste vice ordförande i tekniska nämnden, är kritisk till hur ärendet skötts. Han säger att det var alliansen som stoppade hyreskontraktet för lokalen på Kommendörsgatan, även om frågan också diskuterats i presidiet.

Ulf Berggren (SD), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

– Det är generellt jäkla dåligt hanterat. Det kunde varit löst för länge sedan. Men de som styr och alla inblandade har inte löst det, trots att det diskuterats sedan tidigt i våras. Detta är ett skolexempel på hur man inte ska göra när man ska flytta personal, säger han.

Enligt Berggren kom Kommendörsgatan upp först i höst. Dessförinnan hade många andra lokaler varit aktuella. Han nämner också att Hibab har lokaler på Garnisonen som stått tomma länge.

– Det är tokigt att gå ut och köpa fastigheter när vi har egna lokaler, säger han.

Får ta det som det är

Tony Hadarson säger att han inte fått någon riktig förklaring till de ändrade planerna, men tror att det kommer att fungera.

– När det blir i sista minuten får man ta det som det är. Jag får bara acceptera att det är så. Vi behöver nya lokaler som fyller våra behov. Det vi behöver titta mer på är väl logistik, lager och behovet av uppställning av bilar, säger han.

Han ser inte heller lagerfrågan som brådskande.

– Vi hade ändå tänkt vara kvar på Mekanikerskolan med det så länge. Jag har också sagt att vi inte ska ha så mycket lager framöver, vi kan lika gärna beställa material ut till upplagsplatserna i projekten. Men helt utan lager kan vi inte vara, vi vill helst slippa åka runt i hela stan, säger han.

Han berättar att han redan sagt att fiberavdelningen kan flytta in. Han vill att det ska bli senast den 1 februari.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se