logga-ligg-tjock

Norregårds förskola hotas på nytt av nedläggning

Norregårds förskola hotas på nytt av nedläggning

En nedläggning av Norregårds förskola på T4-området i Hässleholm lyftes nyligen ut ur barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan för årets budget. Men på torsdag står en avveckling av förskolan med 40 platser åter på nämndens dagordning. Skälet är enligt tillförordnade förvaltningschefen Niklas Perssons utredning att en överkapacitet av förskoleplatser väntar när två stora nya förskolor står klara nästa år.

De två nya förskolor som byggs, en på T4 och en vid Grönängsskolan, rymmer vardera drygt 100 barn fördelade på sex avdelningar. När de öppnar blir den överkapacitet av förskoleplatser inom Hässleholms stad, som enligt underlaget redan finns, ännu större, trots att sju andra små förskolor stängs. Överskottet beräknas därefter till cirka 110 platser, om inte Norregård stängs. Med stängning av Norregårds 40 platser blir överskottet cirka 70 platser.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Majoriteten i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslöt den 4 november att ställa sig bakom en avveckling av Norregård senast den 1 augusti 2022. Ordförande Stefan Larsson (M) och andre vice ordförande Joachim Fors (S) röstade för förslaget medan andre vice ordförande Jens Lindholm (SD) avstod från att delta i beslutet.

Utredningen visar också att Norregårds lokaler har brister som gör att kapaciteten på 56 barn inte kan utnyttjas. Det beror bland annat på att huset har tre våningar där oftast bara två har använts till förskoleverksamheten eftersom lokalerna annars blir svårarbetade och får sämre utrymningsmöjligheter. Den så kallade avvägda kapaciteten är istället 40 platser. I nuläget beräknas ett överskott på 123 platser sett till lokalernas kapacitet, avvägd kapacitet är dock 80 platser.

På Norregårds förskola fanns i september i år 33 inskrivna barn, varav tio ska börja förskoleklass hösten 2022 och därmed ändå lämnar förskolan. Övriga barn föreslås få plats på de nya förskolorna, alternativt andra förskolor som vårdnadshavarna önskar. Alla anställda ska erbjudas arbete på förskolor inom kommunen.

Hyresavtalet gäller 2022 ut om det sägs upp nu. En avveckling beräknas inte få full effekt förrän 2023 då den ska spara 4,2 miljoner kronor, varav 2,2 miljoner på minskade hyres- och lokalvårdskostnader och 2,0 miljoner på minskade driftskostnader.

Berit Önell

Uppdatering:
Siffrorna på överkapaciteten är lite svåröverskådliga. De tidigare uppgivna 30 platserna syftade på den ökning av antal platser som uppstår när de två nya förskolorna står klara, jämfört med den överkapacitet som redan finns. Utan stängning av Norregård beräknar Niklas Persson överkapaciteten till cirka 110 platser, med stängning cirka 70 platser. Texten har uppdaterats.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se