torsjö live vers2

En tillbakablick på klimatets historia

INSÄNDARE. Det är dags att titta på historien. Det kan alltid vara till hjälp att se tillbaka på vad som hänt förr för att förstå läget nu. Visst, det är ett faktum att temperaturen har stigit, globalt mellan 0,8 och 1,3º C. Från vilken tidpunkt? Från förindustriell tid, säger den alarmistiska falangen, för att antyda […]

Sagt om journalism

INSÄNDARE. Journalism är att sätta på pränt vad någon annan inte vill att du ska sätta på pränt. Allt annat är public relations.Här går osökt, av ena eller andra anledningen, undertecknads tankar till de så kallade Public Service-företagen SVT och SR. Ronny Larsson i Kvistalånga

Lördagsbegravningar

INSÄNDARE. Måndagen den 22 november samlas kyrkomötet –  ” svenska kyrkans riksdag ” i Uppsala för att under tre dagar besluta i olika ärenden. Ett antal motioner har lämnats in och jag kommer att plädera för min motion om begravningsgudstjänster på lördagar. Jag vill att kyrkostyrelsen skall undersöka förekomsten av lördagsbegravningar och erfarenheter av  dessa […]

Vårt elsystem raseras av inkompetenta politiker

INSÄNDARE. Stanley Hallström (SH) tar i ett svar på mitt inlägg 8/11 upp industrialisering och utsläpp, men når inte riktigt ända fram i sitt resonemang. Det är korrekt att industrialiseringen bidragit till välstånd, men SH tycks inte inse att denna är beroende av tillgång på billig energi. Billig energi har de senaste seklerna bestått av […]

MP fel ute om höghastighetstågen

INSÄNDARE. Efter att tagit del av MP:s argumentation om HSR-banornas förträfflighet, kan jag inte annat än underkänna på samtliga punkter. Att bygga en höghastighetsbana på det klena underlag som finns i Sverige, 10 miljoner invånare, kommer aldrig att uppnå lönsamhet. När inte de stora länderna ute i Europa får lönsamhet, kommer lilla Sverige ännu mindre […]

Är det så här vi får ett lyckligare liv?

INSÄNDARE. Helt nyligen har jag sett en serie om fem program på TV, som betitlats ”Min historiske pojkvän”, med Petra Mede i huvudrollen. För att tolka hur man dejtat i de olika århundraden har hon haft hjälp av en historiker och en psykolog. Programmen har onekligen förbättrat mina historiska kunskaper samtidigt som jag tvingas konstatera […]

Dags att höja rese-ersättningen

INSÄNDARE. Idag när jag kollade på vad bränsle till bilar kostar, så är det 18,19 kr för bensin och 19,22 för diesel. Priserna ökar ständigt och det är mycket beroende på skatt och moms. Den skattefria rese/ bilersättningen ligger på 18,50 kr per mil. Senast en höjning av rese/bilersättningen skedde var 2007 från 18 kronor […]

Norregårds förskola hotas på nytt av nedläggning

En nedläggning av Norregårds förskola på T4-området i Hässleholm lyftes nyligen ut ur barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan för årets budget. Men på torsdag står en avveckling av förskolan med 40 platser åter på nämndens dagordning. Skälet är enligt tillförordnade förvaltningschefen Niklas Perssons utredning att en överkapacitet av förskoleplatser väntar när två stora nya förskolor står […]