torsjö live vers2

En tillbakablick på klimatets historia

En tillbakablick på klimatets historia

INSÄNDARE. Det är dags att titta på historien. Det kan alltid vara till hjälp att se tillbaka på vad som hänt förr för att förstå läget nu.

Visst, det är ett faktum att temperaturen har stigit, globalt mellan 0,8 och 1,3º C. Från vilken tidpunkt? Från förindustriell tid, säger den alarmistiska falangen, för att antyda att industrin är orsaken till temperaturökningen.

Den verkliga anledningen till att temperaturen stigit är helt enkelt att Lilla istiden upphörde.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter andra världskriget började koldioxidhalten stiga. Orsakade det någon temperaturökning? Nej, tvärtom, temperaturen sjönk sakta fram till sjuttiotalet, under kraftigt stigande koldioxidhalter. Det talar ju inte direkt för hypotesen att koldioxiden orsakar temperaturhöjning. Faktiskt, temperaturen hade sjunkit så pass mycket att man på 60- och 70- talet larmade om att en ny istid stod för dörren. Jag växte själv upp under denna tid, och jag har starka minnen från tidningsartiklar om denna domedagsskrämsel.

Det som hänt beträffande klimatet under de senaste 170 åren är helt enkelt: Vi kom ur ”lilla istiden”. Det är vad som hänt. En del menar att detta är katastrofalt. Vad som skulle vara katastrofalt vore om temperaturen inte stigit! Då hade lilla istiden fortfarande pågått, och därmed missväxt och svält. Även här i Europa hade människor dukat under av svält.

Varför framhålls det som något negativt, det som i verkligheten är det bästa som hänt de sista tusen åren? Lilla istiden utgjorde en drygt femhundra år lång period av missväxt och svält.

Vi lever under de mest gynnsamma förhållandena som någonsin förekommit, och detta skulle vi kunna glädjas åt, om det inte var för att alarmisterna ständigt hotar med att katastrofen är inte långt borta. P.g.a. detta har många människor i stället ångest.

Det är ju IPCC som driver denna propaganda, och vilka är det? Vi kan konstatera det inte finns en enda vetenskapsman inom IPCC, bara politiker. Dessa tar in material från forskare. Hur hanterar IPCC detta material? Låt oss ta del av några citat från en del av de vetenskapsmän som bidragit till IPCC:s rapporter:

Dr. Andrew Lacis, klimatolog vid NASA och “IPCC contributor”: “There is no scientific merit to be found in the Executive Summary. The presentation sounds like something put together by Greenpeace activists and their legal department.”

Dr Martin Manning, chef för ”Working Group 1 Support Unit” i FN:s klimatpanel (IPCC) och koordinator av rapporten 2007: “Some government delegates influencing the IPCC Summary for Policymakers misrepresent or contradict the lead authors.”

Dr. Philip Lloyd, sydafrikansk kärnfysiker och kemiingenjör, har varit
“co-coordinating lead author” för IPCC: “I am doing a detailed assessment of the UN IPCC reports and the Summaries for Policy Makers, identifying the way in which the Summaries have distorted the science. I have found examples of a Summary saying precisely the opposite of what the scientists said.”

Erik Larsen, Ljungbyhed.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se