torsjö live vers2

Lördagsbegravningar

Lördagsbegravningar

INSÄNDARE. Måndagen den 22 november samlas kyrkomötet –  ” svenska kyrkans riksdag ” i Uppsala för att under tre dagar besluta i olika ärenden. Ett antal motioner har lämnats in och jag kommer att plädera för min motion om begravningsgudstjänster på lördagar. Jag vill att kyrkostyrelsen skall undersöka förekomsten av lördagsbegravningar och erfarenheter av  dessa samt med anledning av undersökningsresultatet överväga en rekommendation till församlingar att i begränsad omfattning erbjuda lördagsbegravningar.

Som motivering anför jag att  geografiska avstånd, utlandsvistelser och svårigheter att få ledigt från jobb gör att det blir allt svårare att samlas på övriga veckodagar.  Vidare anförs att i de flesta församlingar är det vanligt med dop och vigslar på lördagar och därför är det inte orimligt att vid vissa tillfällen kunna erbjuda lördagsbegravningar.

Lars-Ivar Ericson, C

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se