Gruppen-3a-328x120

Replik till Ernst Herslow: 97-99 procent är överens

Replik till Ernst Herslow: 97-99 procent är överens

INSÄNDARE. Det är glädjande att min krönika om miljön och klimatet engagerar, engagemang krävs för att vi ska kunna värna om vår miljö.

Jag vill svara, ganska kortfattat, på det som Ernst Herslow har skrivit med anledning av krönikan. Herslow är oförstående inför min, och mångas, oro för klimatet och anklagar mig för desinformation. Han tror inte att den uppvärmning av jorden vi ser nu har något med mänsklig aktivitet att göra. Han tror att det handlar om naturliga variationer i klimatet.

Han är ganska ensam om detta. En överväldigande majoritet av forskare som publicerar artiklar om klimatet, 97 procent, är överens om att den globala uppvärmningen och klimatförändringarna orsakas av mänsklig aktivitet. (Källa: Nasa)

Enligt andra källor är det faktiskt mer än 99 procent av den etablerade vetenskapen som står bakom uppfattningen att människan är ansvarig för klimatförändringarna – andelen är lika stor som samstämmigheten gällande, exempelvis, evolutionsteorin eller plattorna på jordskorpan. Rapporten baseras på cirka 90000 klimatrelaterade studier. (Källa: Cornell university)

Det är också intressant att studier som går emot detta utmärker sig genom att de antingen inte kan replikeras, eller att de innehåller felaktigheter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ernst Herslow hänvisar till IPCC när han förnekar allvaret i utvecklingen. Jag vet inte hur han har läst deras senaste rapport (från 2021). Den är nämligen väldigt tydlig med att vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge. Bland annat FN-förbundet och Naturskyddsföreningen skriver om rapporten i aktuella artiklar.

Där konstateras att vetenskapensom rapporten lutar sig emotär entydig och byggeri den senaste delrapportenpå observationer av faktisk utveckling, inte enbart på modelleringar av framtida scenarier.Devisarettotvetydigtsamband mellan människans utsläpp av växthusgaser och ökningen av den globala medeltemperaturen.Klimatförändringarskerframför våra ögon här och nu.Detextremaväder vi serredanidag i form av torka,skogsbränderoch översvämningarkommer bli än mer extremt och ofta förekommande.

IPCC konstaterar i sin klimatrapport att vi nu har nått aldrig tidigare skådade nivåer av koldioxidkoncentration och att temperaturökningen, havsnivåhöjningen och isavsmältningen från glaciärer och polerna under de senaste decennierna har skett i en ojämförbart snabb takt, vilket intensifierats ytterligare de senaste åren.

Ernst Herslow är, som många säkert vet, en ihärdig atomkraftskramare. Jag tycker inte man kan vara det idag och ha ett gott samvete.

Den dag fusionstekniken blir användbar kan vi börja tala om att atomkraft är en ren energikälla, utan det radioaktiva avfall som är en restprodukt av dagens teknik och som är livsfarligt under tusentals år. Fram till dess är det oansvarigt att förespråka en energikälla som skjuter över konsekvenserna på kommande generationer.

Till sist har jag bara en fundering, med tanke på att Herslow använder uttryck som ”klimatalarmism” och ”undergångshysteri”. Om alla vi – bland andra 97-99 procent av vetenskapen – som oroar oss för klimatet och kräver åtgärder, bara är ute efter att jaga upp människor i onödan, varför i hela världen skulle vi göra det?

Det enklaste skulle ju vara att inte göra något!

Anders Lord

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se