Gruppen-3a-328x120

Politikerna använder skattebetalarna som kreditkort

Politikerna använder skattebetalarna som kreditkort

INSÄNDARE. Berit Önell förmedlade på ett utmärkt sätt den politiska cirkus som hade galaföreställning i samband med budgetdebatt och fastställande. Berit Önell påpekade att den antagna budgeten, avseende 2022 för Hässleholms Kommun, är spräckt redan innan innan den träder ikraft. Anledningen tycks vara att de flesta politiker, om ens någon, förstår eller har kunskap om budgetarbete.

Arbetsgången inom kommunen tycks vara att anslå pengar och därefter överlåta till tjänstemän att anpassa verksamheterna till tilldelade medel. Detta tillvägagångssätt fungerar om verksamheterna har fullständig flexibilitet. Kommunal verksamhet har inte denna flexibilitet! Mycket av det kommunala ansvaret är styrt av lagar och föreskrifter, inom bl a socialtjänst och skola, områden och verksamheter som i många stycken är tvingande för kommunen.

En normal arbetsprocess när det gäller budgetarbete är att kartlägga och identifiera alla verksamheter och åtaganden man har. Därefter prissätter man alla utgiftsposter och inkomstposter. Resultatet av dessa beräkningar är budgeten. Om budgeten visar på överskott, kan överskottet avsättas till utökade verksamheter, investeringar eller sparas. Om beräkningens resultat uppvisar underskott så måste man hitta ny finansiering eller modifiera verksamheter. Om man som Hässleholms Kommun under flera år får underskott inom samma verksamheter, t ex socialtjänsten, visar att man medvetet underbudgeterar verksamheten. En seriös uppföljning och analys av föregående års verksamhet, borde ge ett budgetförslag som inte avviker alltför mycket från verkligt utfall.

Ingen vettig människa som gör upp en privat budget, kan bortse från faktiska utgifter såsom t ex hyra och istället avsätta pengar på att köpa en ny bil. Vi vet vår boendekostnad, avbetalningar och andra återkommande utgifter, därefter ser vi om våra inkomster täcker våra utgifter och hur mycket vi fritt kan spendera. Det finns vissa människor som överkonsumerar, främst genom att handla på avbetalning eller använda kreditkort.

Jag är övertygad om att kommunen har kompetens på tjänstemannanivå, att göra både god uppföljning och bra verksamhetsplaner, med budget. Uppenbarligen är inte politikerna tillräckligt kompetenta och lyhörda, istället styrs man av ideologier och särintressen och använder skattebetalarna som kreditkort!

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se