Gruppen-3a-328x120

Risk för nya restriktioner – Lokal krisstab avvaktar

Risk för nya restriktioner – Lokal krisstab avvaktar

Den ökade spridningen av covid-19 i Sverige gör att nya smittskyddsåtgärder kan behöva vidtas redan nästa vecka. Det aviserade Folkhälsomyndigheten och regeringen vid en gemensam presskonferens på torsdagen.

Hässleholms kommuns krisledningsgrupp beslöt vid sitt möte på eftermiddagen att inte göra några förändringar utan avvakta vidare besked.

Socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell redovisade siffror på den ökande smittspridningen som även börjat märkas inom sjukvården.

– Läget är inte akut, men så pass allvarligt att vi inom en snar framtid kan behöva vidta ytterligare åtgärder, förklarade Karin Tegmark Wisell.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Socialminister Lena Hallengren, till vänster, och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell berättade om åtgärderna som kan börja gälla redan nästa vecka.

I ett första steg handlar det om att införa de allmänna råd som tidigare gällde om allas ansvar för att förhindra smitta. De innebär att hålla avstånd, undvika trängsel, om möjligt använda andra färdmedel än kollektivtrafik, använda munskydd i kollektivtrafik och att arbetsgivare ska ge anställda möjlighet till hemarbete.

– Om smittspridningen fortsätter i samma omfattning kan det bli aktuellt redan i nästa vecka, sa Karin Tegmark Wisell.

Ett av råden kan bli att om möjligt undvika resor med kollektivtrafik..

Om smittspridningen ändå fortsätter att öka och vården belastas kommer ytterligare åtgärder att föreslås. Dessa förslag är överlämnade till regeringen för samråd och kommer att presenteras närmare i nästa vecka.

Underlaget är dock redan publicerat på Folkhälsomyndighetens hemsida. Det handlar bland annat om ytterligare begränsningar av antal deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och även privata tillställningar i hyrda lokaler. Det kan också blir aktuellt med restriktioner för serveringsställen, exempelvis sittande servering och krav på vaccinpass.

Vid väsentligt ökad samhällsspridning föreslås delvis distansundervisning i vuxenutbildning och begränsningar av matcher, tävlingar, läger och cuper. Om smittspridningen och vårdbelastningen blir mycket hög föreslås att vuxna begränsar sina nära kontakter och delvis distansundervisning i gymnasieskolan.

Vid presskonferensen nämndes inte mycket om den nya virusvarianten omikron som misstänks vara betydligt smittsammare och dessutom tros kunna ta sig förbi vaccinet. Den och andra varianter “av särskild betydelse” ska följas. Men omikron var inte känd när regeringen beslöt att förslag till nya smittskyddsåtgärder skulle tas fram.

Både Lena Hallengren och Karin Tegmark Wizell lyfte upp vaccin som den fortsatt viktigaste smittskyddsåtgärden. Graferna över smittans utveckling i Sverige visar en kraftig nedgång efter att vaccinen togs i bruk. Dock har kurvorna nu vänt uppåt igen, både i Sverige och i många andra länder med hög vaccinationstäckning.

Grafen visar utvecklingen av bekräftade covid-19-fall, intensivvårdade och avlidna sedan pandemins början.

– Vaccinet har väldigt god effekt, särskilt på svår sjukdom och död. Det utgår vi ifrån gäller också den nya varianten. Sedan får vi se vilken effekt det har på smittsamheten, sa Karin Tegmark Wisell.

Hässleholms kommuns kommunikationschef Hanna Gardell berättar för Frilagt att krisledningsgruppens möte var rätt kort.

– Vi följer läget i stort och inväntar besked från Folkhälsomyndigheten, om inte något exceptionellt inträffar, säger hon.

Hon tolkar Folkhälsomyndighetens och regeringens information vid morgonens presskonferens som en förvarning inför kommande nya rekommendationer.

Idag finns enligt krisledningsgruppen inga tecken på något avvikande i Hässleholms kommun. Enstaka fall av covid-19 förekommer inom skola och omsorg. Om situationen förvärras kan krisledningsstaben aktiveras för att samordna pandemihanteringen i kommunen. Än så länge har varje förvaltning ansvaret för eventuella åtgärder i sin verksamhet.

– Krisledningsgruppens uppgift nu är mest omvärldsbevakning. Vi lutar oss mot Folkhälsomyndigheten, säger Hanna Gardell.

Något nytt möte är inte inplanerat, men Hanna Gardell förutsätter att det blir ett sådant så snart Folkhälsomyndigheten informerat om nya åtgärder, troligen i början av nästa vecka.

Det finns ingen beredskap för hur kommunen ska agera om ett lokalt utbrott av omikron inträffar.

– Vi räknar med att i så fall få stöd från Region Skånes smittskydd, säger Hanna Gardell.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se