Gruppen-3a-328x120

Varför ställs inga kritiska frågor om klimathotet?

Varför ställs inga kritiska frågor om klimathotet?

INSÄNDARE. Istället för att ta till sig all den fakta som presenteras för Anders Lord (AL), ignorerar han den och upprepar i sitt inlägg 17/11 med en dåres envishet hur allt förändras snabbare, oftare och mer extremt, i strid med observerad data. Istället för att bemöta min presenterade statistik hänvisar han till IPCC och dess senaste rapport AR6. I den har alltså, som jag tidigare påpekat, IPCC tonat ner betydelsen av sitt tidigare värsta-scenario RCP8,5 såsom varande osannolikt. Även IPCC är tvungna att förhålla sig till verkligheten!

Verkligheten återges varje månad i data av prof. Ole Humlum på hans websida Climate4you. Här återfinns oktober 2021: http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_October_2021.pdf
Humlum sammanfattar: temperaturen har de senaste 30 åren stigit med 0,17 grader per decennium; havsnivån har stigit med 1-2 mm per år. Ingen påvisbar effekt på atmosfärens koldioxidhalt från minskade utsläpp under covid-perioden kan detekteras. Förändringar i koldioxidhalten följer luftens temperaturförändringar, som i sin tur följer förändringar i oceanernas yttemperatur, allt enligt prof. Humlum.

En sammanfattning av AR6-rapporten har gjorts av R. Pielke Jr., professor och expert på extremväder: https://wattsupwiththat.com/2021/08/09/pielke-jr-on-ar6/. Översvämningar är enligt AR6 inte knutna till mänsklig påverkan och har ingen tydlig trend, dvs ingen skillnad jämfört med tidigare, i motsats till vad AL tycks tro. Vad gäller torka är det (som jag påpekade i mitt förra inlägg) enligt AR6 låg tillförlitlighet för mänsklig påverkan på meteorologisk torka, medium tillförlitlighet vad gäller påverkan på jordbruks- och ekologisk torka.

Även Clintel, en organisation med över 950 forskare och vetenskapare bakom sig, har kommenterat AR6-rapporten: https://clintel.org/statement-clintel-new-ipcc-report-provides-little-objective-basis-for-policymaking/

Här tar Elsa Widding upp IPCC:S rapport AR6 på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0LRynFe0Dzw.

Docenten i historia och naturgeografi Fredrik Charpentier Ljungqvist skriver i SvD 4/8 2021 att översvämningar periodvis varit ännu fler, men att vi blivit ovana vid dem, eftersom de varit ovanligt sällsynta under 1900-talet.

Var hämtar AL sin panik ifrån? Varför vill AL sprida rädsla och ångest med påståenden som inte stöds av observationer eller IPCC?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En annan metod som AL använder för att slippa bemöta i sak är att påstå att 97 procent (som nu tycks ha gått upp till 99 procent!) av ”vetenskapen” anser att människan är ansvarig för ”klimatförändringarna”. Här finns en genomgång som visar varför de 97 procenten är en fantasisiffra: https://klimatsans.com/2017/09/6/ipccs-97-98-stod-av-klimatforskare-ar-fantasisiffror/

Pratet om enighet är för övrigt irrelevant i detta sammanhang. Vetenskap handlar inte om hur många som tycker si eller så, den handlar om att ställa upp hypoteser och försöka få stöd för dem i observationer av verkligheten. Just nu finns inget i dessa observationer som tyder på att vi befinner oss i något klimatläge som kan kallas extremt .

AL verkar tillhöra en krympande skara som av outgrundliga skäl vill förvägra mänskligheten den fossilfria, effektiva och planerbara kärnkraften. I en färsk rapport från FN-organet UNECE slås fast att kärnkraft är en viktig källa för ”low-carbon” elektricitet och värme, och som bidrar till att uppnå ”carbon neutrality”. Man uppmanar också att säkerställa driften av existerande kärnkraftverk, det vill säga tvärs emot MP/S-regerings vansinniga, miljöförstörande och destruktiva energipolitik. Forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk hänvisar till IPCC och skriver att alla deras scenarier kräver att kärnkraften byggs ut mycket kraftigt.

Inte ett enda vindkrafttorn hade behövt resas i vår natur om alla våra kärnkraftverk funnits kvar, och vi hade då också haft mer tillgänglig el! Den fjärde generationens kärnkraft tar dessutom hand om det ”utbrända” bränsle man nu vill gräva ner. Mer än 95 procent av energin finns nämligen kvar i det ”utbrända” bränslet. Det framstår som otvetydigt att det enda realistiska alternativet till fossil-el är stabil kärnkraft. Förutom all negativ miljöpåverkan medför vindkraft förödande konsekvenser för elsystemets funktion. Den av miljöpartiet och sossarna förda politiken är en uppvisning i misshushållning och miljöförstöring som är enorm och obegriplig. Nu vill dessa partier dessutom gå vidare i sitt folkförakt genom att tvinga på människor miljöförstörande vindkraft mot deras vilja: kommunernas veto ska bort! Nej, som Per Fahlén, prof. em. vid Chalmers, uttryckt det: vindkraft är planlös, laglös och lönlös!

Istället för att oro sig för klimatet borde AL såsom före detta journalist oroa sig över varför de kritiska frågorna inte ställs av hans forna kollegor i statsmedia och huvudstadstidningarna. IPCC:s politiska konstruktion, NASA:s mixtrande med temperaturserier, FN:s oansvariga klimathysteri, listan kan göras lång över märkligheter man borde gräva vidare i. Varför stängdes Ringhals kärnkraftverk mot en delägares vilja och trots genomförda uppgraderingar?  Vem ligger bakom finansieringen av alla dessa obskyra så kallade klimatorganisationer som till exempel Fridays For Future  och Extinction Rebellion, som ställer till skada och störningar i samhället? Hur mycket kostar de katastrofala konsekvenserna av ”klimatpolitiken”? Vem står för kostnaden för ett sönderslaget elsystem med skenande el-priser? Vilka följder kan den höga kinesiska ägarandelen i svensk vindkraft få? Vem betalar för skrotningen av uttjänta vindkraftverk? Vem drabbas av de skenande bränslepriserna? Istället för att ställa dessa frågor till makthavarna ser vi hur journalistiken förtvinar framför våra ögon.

Skillnaden mellan AL:s och min synvinkel är att AL baserar sina hot på undermåliga datormodellers mycket osäkra antaganden om hur världen ser ut om 100 år, medan jag baserar min realism på faktiska observationer av verkligheten. AL reagerar likt en äkta dogmatiker: som så många andra klimathotare sticker han huvudet i sanden och vägrar envist att ta till sig de fakta som observationer från den verkliga världen ger vid handen.

Konsekvenserna av denna klimathysteri drabbar framförallt den fattigaste delen av befolkningen samt alla som råkar bo och leva utanför Stockholm.

Ernst Herslow, Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se