torsjö live vers2

De små barnen ska inte betala priset!

INSÄNDARE. Barn och utbildningsnämnden ska i december ta ställning till ett förslag om sänkt resurstilldelning till all förskoleverksamhet i Hässleholms kommun, kommunala såväl som friförskolor. Ledamöterna ska ta ställning till tjänstemannaförslaget att dra ner på resurstilldelning för 15-timmars barnen i förskolan. De barn det gäller, är de barn som enligt lag är berättigade till 15 […]

Det finns flera extrema partier

INSÄNDARE. Ronny Larsson går till orättmätigt hårt angrepp mot MP. Det liknar mest en hatretorik. Att vi inte med vårt relativt låga invånarantal skulle påverka klimatet är en sanning med modifikation. Summan av helheten består av alla delar tillsammans. Att utesluta ett land från påverkan är närmast naivt. En  överväldigande del av forskarna är överens […]