torsjö live vers2

De små barnen ska inte betala priset!

De små barnen ska inte betala priset!

INSÄNDARE. Barn och utbildningsnämnden ska i december ta ställning till ett förslag om sänkt resurstilldelning till all förskoleverksamhet i Hässleholms kommun, kommunala såväl som friförskolor.

Ledamöterna ska ta ställning till tjänstemannaförslaget att dra ner på resurstilldelning för 15-timmars barnen i förskolan. De barn det gäller, är de barn som enligt lag är berättigade till 15 timmars förskola per vecka, det kan vara där föräldrarna är arbetssökande, barnen har behov av social utveckling/stimulans, samt paragrafplaceringar för barn med speciella behov.

Centerpartiet ställer sig aldrig bakom ett förslag som i praktiken är en personalneddragning och en överinskrivning av barn! En konsekvens av denna överinskrivning kan bli att när föräldern erbjuds arbete eller studier finns troligen ingen plats på barnets förskola. Sannolikheten är då stor att barnet får påbörja en ny inskolning, på en ny förskola, med ny förskolepersonal!

Lagen om 15 timmars förskola kom till för barnen och ska vara för barnen!

Centerpartiets uppfattning är att förslaget diskvalificerar förskolepersonal och rektorers kunskap om barns utveckling och anknytningsprocessen då det oftast handlar om små barn! Vi vet genom forskning att barnets första tid i sociala sammanhang är viktig för att bygga en god grundtrygghet och goda värderingar.

Centerpartiet kan inte acceptera besparingar som ger försämrade förutsättningar, sämre likvärdighet, eller kraftigt försvårar för barnen med speciella behov.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nej, rimligare vore det att spara på exempelvis den gigantiska printer-park och på de stora mängder utskrifter som utgör enorma kostnader varje år i Barn- och utbildningsförvaltningen. Digitalisering och effektivisering skulle spara mer pengar än förslaget om den nya resurstilldelningsmodellen samt erbjuda bättre och mer effektiva arbetssätt för anställda och elever.

Centerpartiet kommer aldrig att gå med på att barnen ska betala för oviljan till digital utveckling!

Kristoffer Manno (C)

Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se