torsjö live

Fakta från olika källor

Fakta från olika källor

INSÄNDARE. Herr Stanley Hallström efterlyser fakta men presenterar själv inte några sådana.
Låt oss fastställa att fakta söker vi i olika källor, historiska och i de dagsaktuella vi kan ta del av. Detta synes nödvändigt för att var och en av oss ska kunna dra egna slutsatser.
Hallström tycks i motsats till många av oss ha missat de fakta som kom fram i den partiledardebatt undertecknad hänvisat till. Per Bolunds exempellösa uppträdande därstädes har kommenterats och debatterats i en rad olika sammanhang på ett sätt som knappats kan ha undgått någon.
Per Bolund uppträdde dessutom i statliga SvT. Detta statliga nyhetsorgan tycks för övrigt Hallström ha stort förtroende för.
Möjligtvis kan Hallström om än lite sent ta del av nämnda partiledardebatt på SvT-Play. Detta måhända tillsammans med Lars Nord till vars hjälp han icke oväntat skyndat.
Hallström påstår att undertecknad vill skapa en önskad bild hos läsaren/åhöraren. Undertecknad vill med skärpa påpeka att jag har en stark tro på att läsare/åhörare är fullt kapabla att dra egna slutsatser. En tro som herr Hallström tycks sakna.
Hallström kallar sig Partipolitiskt oberoende. Var Hallström har sina politiska sympatier tror undertecknad våra läsare/åhörare nu är fullt kapabla att själva bilda sig en uppfattning om.
Detta också beträffande vad som kan tänkas vara lögn eller som Hallström uttrycker det förvriden sanning.


Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se