torsjö live vers2

Dags för ny strid om arvoden till politiker

Dags för ny strid om arvoden till politiker

Ett nytt bråk om arvoden till kommunens politiker kan väntas vid måndagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige. Frågan står egentligen på dagordningen för att även styrelseledamöterna i det nya fiberbolaget ska få arvode, men när frågan var uppe i kommunstyrelsen återuppstod ett tidigare nedröstat förslag från S om arvoden för sammanträden även vid partiernas budgetberedning.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige blev på initiativ från Joachim Fors (S) att återinföra arvoden vid partiernas budgetarbete. Detta togs bort förra hösten och endast ersättning för förlorad arbetsinkomst blev kvar. Nu kunde det återkomma på grund av att flera partier hade egna förslag som ställdes mot varandra i två omröstningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Ulf Berggren (SD).
Joachim Fors (S)

Robin Gustavsson (KD) ville återremittera frågan för ytterligare beredning i personalutskottet där han är ordförande. Det avgjordes genom en första votering där han bara fick stöd av de fyra alliansledamöterna. Ulf Berggren (SD) ville inte ha någon ersättning alls för budgetberedning. Det förslaget ställdes mot förslaget från Joachim Fors som gick igenom med 4 S-röster och en C-röst. SD hade bara sina egna tre röster och fem ledamöter, alliansen och FV, avstod.

Förslaget gäller nu att högst två personer från varje parti vid maximalt åtta tillfällen per år är berättigade till arvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnadsersättning. S anser att det är viktigt att ledamöterna får ersättning för det omfattande arbete det innebär att lägga kommunens budget medan SD menar att det ska göras ideellt.

För fiberbolaget är förslaget att ordförande ska få ett arvode på 15 procent och vice ordförande 7,5 procent av kommunens grundbelopp som ligger på 90 procent av en riksdagsledamots arvode. Det ger i år 10 485 kronor i månaden till ordförande och 5 242 till vice ordförande, vilket är samma nivå som i Hibab och Hässlehem.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se