torsjö live vers2

Hantering av dricksvattenkris följs upp

Hantering av dricksvattenkris följs upp

När dricksvattnet blev otjänligt och abonnenterna uppmanades att koka det gick informationen inte ut till alla. Foto: Urban Önell

Alla berörda fick inte information tillräckligt snabbt om att det kommunala dricksvattnet var otjänligt. Miljökontoret vill ha en rapport, helst före nyår, om hanteringen av den allvarliga händelsen när cirka 25 000 personer i Hässleholms kommun fick otjänligt dricksvatten. Det framkom vid ett uppföljande möte mellan bolaget och kommunen i måndags. Vid mötet diskuterades också de vita “prickarna” i vattnet som många frågat om. Bolagets tidigare uppgift att de skickades för analys stämmer inte, däremot gjordes ett experiment i reningsverkets eget laboratorium som visade att kalk fälls ut och lägger sig på bottnen om kalkhaltigt vatten kokas. Men ingen svarar på varför vattnet blivit mer kalkhaltigt.

Vid mötet deltog från Hässleholm Miljö vd Sven Carlsson, va-chef Cornelia Ljungerud och marknadschef och pressansvarig Emma-Karin Trygg Vincic. Från kommunen deltog förutom miljöavdelningen även kommunikationsavdelningen och säkerhetsavdelningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Emma-Karin Trygg Vincic svarar inte Frilagt på telefon, men skriver i ett mejl att Hässleholm Miljös “uppföljningar” fortfarande pågår och att mötet var en del i detta. Hon nämner att det var problem med sms-tjänsten som skulle ge abonnenterna snabb information och att det var oklart om VMA, viktigt meddelande till allmänheten, kunde användas.

Hon skriver: “Det som jag kommer att se över inom mitt ansvarsområde är bland annat hur vi kan bli ännu bättre med att nå ut med information snabbt till så många som möjligt. Även om jag upplevde att vi nådde ut snabbt till många via olika kanaler så finns det absolut förbättringspotential. Det visade ju sig att det fanns oklarheter huruvida vi kunde använda VMA eller inte till exempel och vi hade ju även problem med den sms-tjänst som vi använder oss av. Här är också kunddata en viktig del för att kunna nå ut – kvalitetssäkrade och uppdaterade kontaktuppgifter”.

Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på Hässleholm Miljö, konstaterar att det var problem med sms-tjänsten till abonnenterna när vattnet blev otjänligt. Foto: Berit Önell

Miljöchef Torbjörn Håkansson hoppas att det kommunala bolaget Hässleholm Miljö ska ha en rapport färdig före nyår. Han säger att han inte vet vad rapporten kommer att innehålla, men att han hoppas få svar på varför vattnet blev otjänligt.

– Det kan eventuellt finnas flera möjliga varför och förhoppningsvis också slutsatser så att man kan bedöma om det går att förhindra att något sådant händer igen och därmed identifiera åtgärder. Det är det som kvalitetsarbete går ut på, säger han.

Han konstaterar att det ibland inte går att hitta orsaken till att vatten förorenas.

– Men det bör inte ha varit ett ledningsbrott för då hade problemet kvarstått, säger han.

Vid mötet fick han uppfattningen att utredning fortfarande pågår, men detta var inte huvudfokus. Uppföljningen handlade istället främst om att reflektera över hur krisarbetet fungerade.

Torbjörn Håkansson berättar att man var överens om att samarbetet mellan kommunen och bolaget gått bra.

– Vi från miljökontoret var närvarande hela tiden och fick kontinuerlig information, bland annat på Teamsmöten. Det var en fördel att vi var så aktiva och var med på tillsynsmyndigheten, säger han.

Han betonar också att miljökontoret vid frågor kunde gå direkt till Livsmedelsverket, som är vägledande myndighet, och att Hässleholm Miljö kunde vända sig till Svenskt vatten.

Tycker du att något kunde ha gjorts bättre?

– Inte som tillsynsmyndighet, det kan jag inte säga i dagsläget, säger Torbjörn Håkansson.

Miljökontoret har inte ställt krav på några åtgärder med anledning av det inträffade.

– De har ju inte kommit till någon slutsats om vad som orsakat det, säger Torbjörn Håkansson.

De vita prickarna undersöktes efter att miljökontoret och Hässleholm Miljö tillsammans bestämt att göra så. Återkoppling enligt överenskommelse sker i ett mejl till Torbjörn Håkansson daterat den 26 november.

De vita prickarna som stiger till ytan är inte kalk, däremot kornen som samlas på bottnen efter kokning.

Va-chef Cornelia Ljungerud berättar där att vattenprov hämtats från en kund. Vid kokning framträder en hinna på ytan och vita korn på bottnen som stannar kvar efter att vattnet kylts ned till rumstemperatur. Vid tillsats av syra bildas bubblor och vattnet blir sedan åter klart. Hon redogör också för reaktionsformlerna vid experimentet och skriver: “Orsaken till varför det inte uppmärksammats tidigare kan vara att man normalt sett inte kokar vatten för dryck”.

Cornelia Ljungerud konstaterar att det kommunala dricksvattnet i Hässleholm är mineralrikt och medelhårt och bland annat innehåller relativt höga halter av kalcium och magnesium. Men det framgår inte varför vattnet blivit mer kalkhaltigt, åtminstone hos abonnenter längs en del av ledningsnätet. Kalk lägger sig i mängder på bottnen av grytor och repar dricksglas i diskmaskinen, vilket inte förekom innan vattnet blev otjänligt den 30 oktober. På något sätt har vattnets sammansättning alltså ändrats.

– Jag kan inte svara på om det blivit lägre eller högre kalkhalt, säger Torbjörn Håkansson som inte bor i kommunen.

Ingen svarar på varför vattnet blivit mer kalkhaltigt efter att det varit förorenat. Foto: Urban Önell

Han har inte sett några provtagningar av annat än bakterier efter den 30 oktober och hänvisar till Hässleholm Miljö. Emma-Karin Trygg Vincic hade fortfarande på fredagskvällen inte svarat på frågorna som Frilagt skickade i onsdags kväll.

Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson svarade tidigare Frilagt per mejl att bolaget gjort egna analyser av de vita prickarna och att analyssvaren bekräftade att det var kalk. Men när Frilagt bad att få protokollen blev svaret att det inte fanns någon dokumentation – eftersom det inte gjorts några analyser.

Ingen har fortfarande undersökt de små vita prickar som inte lägger sig på bottnen utan stiger till ytan oavsett om vattnet är kokt eller okokt eller den hinna som lägger sig på ytan på okokt vatten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se