Gruppen-3a-328x120

Ökad smitta i Hässleholm – omikron utan resekoppling i Skåne

Ökad smitta i Hässleholm – omikron utan resekoppling i Skåne

Smittan fortsätter att öka, rejält i Hässleholms kommun, enligt Region Skånes lägesbild.

Enligt Region Skåne finns nu 25 bekräftade fall av omikron i Skåne. Några av dessa har inte någon resekoppling, vilket tyder på samhällssmitta.

58 fall av covid-19 konstaterades i Hässleholms kommun under förra veckan, vecka 49. Det är en rejäl ökning, drygt 80 procent, jämfört med vecka 48 då 32 personer bekräftades smittade. I Skåne som helhet ökade antalet smittade med 26 procent. Smittskyddsläkare Eva Melander konstaterar i ett pressmeddelande att Skåne nu har en ökande samhällssspridning och en gradvis ökande belastning på vården.

Några av de 25 omikronfallen har någon slags koppling till en Sydafrikaresa, antingen genom egen resa eller genom att ha haft nära kontakt med en resenär, men i några fall finns det inte något sådant samband alls. De tros istället ha blivit smittade vid nära kontakt i skolan, på arbetet eller vid en fritidsaktivitet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Region Skåne säger inte att det nu pågår en samhällsspridning av omikron i Skåne, men det är den slutsats som brukar dras av att det finns fall utan resekoppling. Så uttryckte sig också Stockholms smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund i en intervju med Sveriges Radio i fredags: ”Vi har nu de senaste dagarna fått in ytterligare några fall där vi inte kunnat hitta någon resekoppling, och det tyder på att det finns en smitta i samhället”.

Egenprovtagningen i Skåne har ökat kraftigt och förra veckans statistik visar att antalet analyserade prov är bland de högsta under hela panedmin. Under vecka 49 var antalet egentester 31 700, jämfört med 25 600 veckan dessförinnan.

– Det är väldigt bra att så många testar sig. Men samtidigt som testerna ökar ser vi också att andelen positiva prover ökar och ligger nu på drygt åtta procent i egenprovtagningen, säger Eva Melander i pressmeddelandet.

Störst är ökningen bland barn i skolålder. Därefter följer åldersgruppen 30-49 år. Region Skånes smittskyddsenhet har den gångna veckan fått rapporter om smittspridning på olika typer av sammankomster, bland annat på arbetsplatser och konferenser.

Eva Melander uppmanar alla att hjälpas åt för att minska smittspridningen inför julen genom att följa rekommendationerna och stanna hemma vid symptom.

– Det är viktigt att vi bryter den uppåtgående trend som pågått i några veckor för att alla ska kunna få en så vanlig jul som det är möjligt i dessa tider, säger Eva Melander.

Enligt Region Skånes lägesbild var antalet nya fall på tisdagen, beräknat som rullande sjudagarsmedel 369. Antalet inlagda på sjukhus med covid-19 var 71, varav åtta i intensivvård.

Kartan över smittspridningen i förhållande till folkmängden visar en ökning av snittet för Skåne till 229 under vecka 49. Hässleholm hade 111 fall per 100 000 invånare.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se