Gruppen-3a-328x120

Skydda de höga naturvärdena!

Skydda de höga naturvärdena!

INSÄNDARE. Hässleholms kommun har under några år med huvudsakligt stöd av bland andra kommunekologen arbetat fram en reviderad naturvårdsplan, där man på ett utmärkt sätt beskriver ett antal skyddsvärda naturområden. Lokalerna delas bland annat in i tre skyddsklasser, där klass 1 motsvarar områden med högst skyddsvärde; cirka 100 områden. Man föreslår också att sju områden ska avsättas som kommunala naturreservat, vilket vi hälsar med glädje, då vi ännu inte har ett enda sådant i vår till ytan stora kommun – Kristianstad kommun har redan ett flertal!

Med stor förvåning noterar vi nu att miljö- och stadsbyggnadsnämnden på sitt senaste möte beslutat att stryka alla föreslagna kommunala naturreservat med motiveringen att man inte vill ”binda upp” områdena, då de framöver kan behöva nyttjas till annat. Synnerligen förvånande med tanke på att naturreservat avsätts därför att naturvärdena är höga och ska bevaras och skyddas mot exploatering in i framtiden. En total ”tankekollaps” från nämndens sida!

Lika förvånade blir vi när kommunfullmäktige i sitt beslut plockar bort inrättandet av naturum/naturforum, ett ambitiöst naturpedagogiskt arbete och löpande artinventeringar ur naturvårdsstrategin. Ni kommer att ångra det i framtiden!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Trots att vi idag är medvetna om att vi urlakar den biologiska mångfalden på ett förödande sätthar vi i Hässleholms kommun endast skyddat 2,4 procent av vår landareal. Och detta trots att vi har många ytterst skyddsvärda områden inom våra kommungränser. Motsvarande andel i Skåne är 3,6 procent.

Vi tror att det är olyckligt att man för några år sedan samlokaliserade de tidigare enskilda nämnderna, miljönämnden respektive byggnadsnämnden, och skapade miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det finns därmed en uppenbar risk att miljöhänsynen får stryka på foten för de ekonomiska intressena, då samma ledamöter ska ta ställning till både och – och vi vet av erfarenhet att ”money talks”!

När vi de senaste decennierna förlorat 68 procent (!) av världens ryggradsdjur och upp till 30 procent av alla insekter, då är det dags att tänka i andra banor, kära politiker! I annat fall kan det stå oss förfärligt dyrt! Även i pengar räknat!

Göingebygdens Biologiska Förening

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se