torsjö live

Bjärnors hotas av vite – “Känns lite som häxjakt”

Bjärnors hotas av vite – “Känns lite som häxjakt”

Bjärnors konditori i Hässleholm hotas av vite på grund av mottfjärilar, smutsiga ytor, bristfälligt försluten förvaring av livsmedel och dålig kontroll av bäst före-datum. Kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnd har ansökt hos förvaltningsrätten om att vitet ska dömas ut.

Ägarna Lena och Mikael Wilhelmsson anser sig utsatta för en häxjakt som inte drabbar andra verksamhetsutövare.

– Det finns en annan sanning bakom, säger Lena Wilhelmsson.

Ett vitesföreläggande på totalt 35 000 kronor utfärdades den 26 augusti efter att anmärkningar vid ett oanmält besök i juli inte åtgärdats på ett sätt som godkändes av livsmedelsinspektörerna. Den 3 december begärde miljöavdelningen att 25 000 kronor utdöms för brister på fyra av sex punkter.

Bjärnors konditori riskerar vite efter anmärkningar på bland annat ohyra i form av mottfjärilar i lokalerna. Foto: Berit Önell

Enligt kontrollrapporten i juli fanns mottfjärilar både i bageriet och i källaren där mjöl förvarades. Det fanns också spår av möss eller råttor på båda ställena. I bageriet och i kallskänken fanns många flugor och bananflugor, i källaren även silverfisk.

Hallon förvarades styckfrysta på en plåt, utan märkning, för att användas råa, trots att de bör upphettas på grund av risken för norovirus. Både hallonen och eftersatt rengöring var anmärkningar som kvarstod från en inspektion 2017. På grund av de många bristerna i somras beslöt inspektörerna att klassa om verksamheten så att den får ökad kontroll.

”Risk för människors hälsa”

Den 30 september bedömdes problemen med skadedjur så stora att det fanns risk för människors hälsa och konditoriet stängdes därför. Denna gång gällde det mottfjärilar vid mjölförvaringen i källaren där det inte fanns spår av dem vid föregående kontroll.

– Det betyder att skadedjur återigen fått fäste i utrymmen som tidigare varit rengjorda. Under inspektionen skopade en anställd upp det kontaminerade mjölet vilket visar att det används i produktionen, skriver inspektörerna.

Vid kontroll den 1 oktober fanns mottfjärilar kvar på väggar, maskiner och köksredskap, men inspektörerna beslöt att verksamheten kan öppna efter att skadedjurstekniker samma dag sanerat lokalen som därefter rengjorts.

Allt godkänt den 22 oktober

Den 6 oktober följdes skadedjursproblemet upp och avskrevs. Den 22 oktober gjordes en ny uppföljning av övriga brister utan några avvikelser alls. Dock påpekades att rengöring av greppytorna ska föras in i rutinen. I övrigt godkändes rutiner för rengöring coh skadedjurskontroll. En del påsar i källaren var fortfarande inte förslutna, men fler påsklämmor beställda. Kontroll av bäst före-datum dokumenterades och inga utgångna livsmedel hittades. Men det krävs tre godkända inspektioner i följd innan ett vitesföreläggande avskrivs.

Begäran om utdömande av vite grundar sig på en ny inspektion den 23 november då plötsligt brister som var åtgärdade den 22 oktober på nytt ledde till anmärkningar. Det gällde främst brister i städningen såsom spindelnät bakom maskiner, smutsiga greppytor och gammal smuts såsom degklumpar under bänkar. Det blev åter anmärkning på att livsmedel förvarades på golvet i frysen och att förpackningar inte var tillslutna. Dessutom fanns risk att glutenfria tekakor blev kontaminerade eftersom de låg i öppna påsar intill en hink med mjöl som inte var tillsluten. Skadedjur i form av levande och döda mottfjärilar samt bananflugor och silverfiskar påträffades återigen i lokalen.

Efter inspektionen i november ansökte miljö- och stadsbyggnadsnämnden om att en del av vitet skulle utdömas.

Men märkligt nog skriver inspektörerna att golvet i frysen “fortfarande” hade en beläggning av smuts, vilket ger intryck av att det inte varit rent sedan vitesföreläggandet utfärdades. Dessutom hittade de livsmedel med sedan länge passerat bäst före-datum, trots att de tidigare upptäckta var kastade och denna punkt godkänd en månad tidigare.

Tycker kritiken är orättvis

Lena Wilhelmsson tycker att kritiken är orättvis, även om hon medger att vissa saker behövde åtgärdas. Det gäller främst att personalen inte förslutit glutenfria tekakor.

– Det är helt utanför acceptans, säger hon.

Hon berättar att hon och hennes man har drivit verksamheten sedan 1988 och aldrig haft mottfjärilar förut. Hon tycker att det låter på inspektörerna som att det vimlade av dem, men menar att det bara var någon enstaka som syntes i luften. Vid den senaste inspektionen fick hon uppgift från personalen att det bara hittats en död mottfjäril.

Hon är säker på att ohyran kom utifrån, från ett annat företag som Bjärnors köpte i februari 2020.

– Där producerades fram till sommaren, sedan flyttades verksamheten till Hässleholm. Där kom med en del råvaror som vi normalt inte använder i vår produktion, men som stod kvar. Då fick vi in mottfjärilarna, säger hon.

De har ett avtal med Anticimex. Enligt Lena Wilhelmsson har handläggaren där aldrig haft några anmärkningar mot Bjärnors och inte varit med om mer än en stängning under sina 30 år i yrket.

– Han förstod verkligen inte att vi måste stänga, säger hon.

Enligt Lena Wilhelmsson har tidigare livsmedelsinspektörer adlrig haft några invändningar.

– De var ofta här och fikade också, det hade de inte gjort om de tyckt här var grisigt, säger hon.

Hon blev förvånad över att hela tre livsmedelsinspektörer nu kom samtidigt.

– Det har jag aldrig varit med om. När de kom hade det varit produktion under dagen. Den som jobbat i bageri förstår att det blir en rörelse av råvaror, säger hon.

– Här städas grundligt varje dag. En degklump på golvet hinner torka till nästa dag och se ut som om den legat där i veckor. Det blir dammigt i ett bageri och ett spindelnät kan komma från en dag till en annan.

Hon menar att smutsen på golvet i frysen också bildas snabbt eftersom personalen springer ut och in med fuktiga skor från bageriet.

”Inte en möjlighet att där stod
något gammalt nu”

Hon kan inte förstå att någon produkt med utgånget datum skulle kunna stå kvar den 22 oktober. Hon är också övertygad om att det som tidigare hittats var sådant som inte använts.

– Det konstiga är att vi först får grönt och sedan kritik igen. Det finns inte en möjlighet att där stod något gammalt nu, säger hon.

Hon säger också att det inte stämmer att Bjärnors först efter vitesföreläggandet anställt en städare.

– Vi har haft en person som städat hela tiden, men också haft viss tid för andra göromål. Nu utökade vi timmarna för städ, säger hon.

Hon ansåg egentligen inte att det behövdes.

– Det var snarare så att vi ville få ett slut på det här. Vi känner att vi måste vara övertydliga med städningen nu. Men för mig är det väldigt viktigt och har alltid varit att det ska vara rent och snyggt, ordning och reda och att vi inte ska använda dåliga råvaror, säger hon.

Hon reagerade starkt när hon läste att en anställd hade skopat upp kontaminerat mjölk under en inspektion.

– Det är helt oacceptabelt. Jag måste ta reda på om det stämmer, säger hon.

Nya direktiv om förvaring av mjöl

När det gäller att mjölk ska förvaras förslutet säger hon att de för några år sedan fick besked att det skulle vara plastlådor med lock. I dessa sätts mjölsäcken ner, men själva säcken är inte försluten.

– Plötsligt anses den inte vara försluten, det ska sitta en klämma på säcken fast den står i en låda med lock.

På liknande sätt menar hon att det inte står bakverk oskyddat hur som helst i frysen, utan bara en kort tid i väntan på att flyttas till jäsningen.

Hon är kritisk till att hon och hennes man inte blivit kontaktade och fått möjlighet att vara med vid alla inspektioner.

– Även om de kommer oanmälda kan de ju ringa oss. Vi är inte där hela tiden, framför allt inte på eftermiddagen då vi sover när vi ska jobba natten. Om vi hade fört en dialog hade vi kunnat förklara hur det var, säger hon.

Bjärnors ägare har inte skickat in några synpunkter till miljökontoret.

– Jag är halvt sjukskriven. Vår tid räcker inte, säger Lena Wilhelmsson.

Paret Wilhelmsson har däremot skickat alla papper från miljö- och stadsbyggnadsnämnden till en sakkunnig i branschen för att få en bedömning. Nu ska de också skriva till domstolen.

– Det känns lite som en häxjakt, säger Lena Wilhelmsson.

Kan det vara någon som tipsat miljökontoret?

– Ja, det finns en annan sanning bakom.

”Petigt inom livsmedelsbranschen”

Miljöchef Torbjörn Håkansson är övertygad om att det inte förekommit orättvisa bedömningar vid livsmedelsinspektionen.

– Jag delar inte den uppfattningen. Det har varit allvarliga brister, därför stängde vi också verksamheten, säger han.

– Det är petigt inom livsmedelsbranschen.

Han förklarar att Bjärnors sedan haft chans till rättelse, men inte rättat alla brister.

– Verksamheten upprätthåller inte de krav vi ställt. Det var upprepat och det är först då vi kan ge föreläggande med vite, säger han.

Enligt Torbjörn Håkansson är det väldigt sällan man går vidare till domstol för att få vitet utdömt.

– Det är tråkigt när det händer, men det är vår uppgift att säkerställa kvaliteten på maten så att människor kan känna sig trygga, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se