Gruppen-3a-328x120

Går att bygga utan subventioner

Går att bygga utan subventioner

INSÄNDARE. Jag har aldrig påstått att det inte går ”att kombinera gammal och modern stil på ett smakfullt sätt”, det har även andra byggherrar än Karlsson bevisat. Däremot så har Karlsson ”misslyckats” på området, jag tänker närmast på det ”svartbygge” som står utmed Vankivavägen, med rostiga plåtar på balkongerna. Inte ens de nonfigurativa utsmyckningarna förmår ändra på intrycket. Dessutom får inte heller det pågående bygget längre ner på T4-området något skönhetspris. Här har arkitekten haft en dålig dag! Beträffande huset som byggdes på platsen där Musikpaviljongen stod, så hade ”förlusten” kunnat undvikas om huset i stället byggts där den står nu.
Jag ifrågasätter inte Karlsson och hans finansiärers framtida ”existens” på hässleholmsmarknaden för byggnation, däremot tror jag att jag är överens med skattebetalarna om att inte ”subventionera” vissa byggherrar. Att påstå att han kompenserar ”subventionerna” med den skatt som han betalar till kommunen är befängt, vem betalar inte skatt, förutom de som inte arbetar? 
Att säga nej till projektet med det gigantiska kontorshuset på Hantverkaregatan  måste vara en självklarhet bland i stort sett alla hässleholmare. Det hör inte hemma i den miljön, trots Byggnadsnämndens godkännande 2010. Det räcker med en ”Pärla” i stan, ytterligare en som är ca 25 meter högre tror jag inte tilltalar någon och som dessutom inte kommer att innehålla en enda bostad, vilket föreskrivs i bygglovet. För undertecknad är det ett anständighetskrav att det går att överklaga detta bygglov, av främst de närboende som kommer att drabbas. Troligtvis kommer inte heller angivna parkeringsplatser att uppfyllas. 


Lars Nord, Hässleholm

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se