torsjö live

Hässlehem återupptar markarbeten

Hässlehem återupptar markarbeten

Mycket av skogsdungen är redan borta. Den stora stenen och träden intill den ska dock inte röras innan både länsstyrelsen och Hässlehems jurist gett besked. Foto: Berit Önell

Under torsdagen återupptar Hässlehem markarbetena för bygget av det nya flerfamiljshuset på fastigheten Wendes 1 på Garnisonen. Hässlehems vd Ola Richard försäkrar dock att trädfällning inte ska ske innan bolagets jurist gjort en bedömning av riskerna med att sätta igång innan mark- och miljödomstolen avgjort bygglovsärendet. Gränsstenen från 1700-talet kommer inte heller att röras innan länsstyrelsen uttalat sig om dess bevaransvärde.

Arbetena pausades den 17 januari efter att Frilagt uppmärksammat att mark- och miljööverdomstolen ännu inte avgjort bygglovsärendet, trots att kommunen beviljat startbesked.

Därefter blev det diskussion om det gamla gränsmärket, ett naturligt flyttblock, som kommer för nära bygget. Den har markerat gränsen mellan Finja och Stoby socknar och mellan byarna Sjörröd och Mölleröd. Eftersom stenen är upptagen i en lista över registrerade fornminnen i detaljplanen och det står att fornlämningar ska bevaras ville länsstyrelsen ha samråd för att utreda bevaransvärdet. Ola Richard vill helst flytta stenen till en mer synlig plats en bit från huset.

Han förklarar att man efter ett möte med entreprenören beslutat att sätta igång med markarbetena igen.

– Men vi kommer inte att såga ner några träd och inte röra stenen. Vi gör de jobb som vi kan göra nu, med syfte att undvika stilleståndskostnader, säger han.

Under tiden fortsätter dialogen med entreprenören, kommunen och länsstyrelsen. Att vänta på domstolens beslut om prövningstillstånd väntas ta cirka sex månader, om det beviljas kan det dröja lika länge till innan domen faller.

– Om vi beslutar att börja bygga kommer träden att behöva fällas, säger Ola Richard.

När det gäller stenen inväntar Hässlehem besked från länsstyrelsen. Som det ser ut nu ligger den alldeles intill en av det nya husets väggar, där en av uteplatserna är planerad. Frågan är om stenen måste bevaras på sin ursprungliga plats eller om den kan flyttas.

– Om vi får ska vi lägga den på ett fint ställe med skylt och belysning. Annars får vi göra det så bra vi kan där den är, säger Ola Richard.

I vilket fall ska den bevaras.

– Det är vårt eget beslut. Den ska bli kvar och vi ska göra något bra av den, säger Ola Richard.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se