torsjö live

Nya rutiner för hantering av vårdtagares pengar

Nya rutiner för hantering av vårdtagares pengar

Efter skandalen där stora summor förts över från en vårdtagares till en personlig assistents konto har omsorgsnämnden i Hässleholms kommun nu beslutat om nya rutiner. De innebär att det tydligt ska framgå i alla genomförandeplaner hur vårdtagarnas ekonomi sköts och att kontroller ska göras två gånger per år. SD krävde större tydlighet och fler kontroller och ville därför ha återremiss, men röstades ner.

Assistenten har blivit avskedad på grund av brott mot omsorgens rutiner kring gåvor. Rutinerna är tydliga med att personalen inte får ta emot gåvor av värde, men en mindre chokladask eller en enkel blomma är tillåtet.

De nya rutinerna blir en del av den interna kontrollplanen där det hittills inte skett några särskilda kontroller hos vårdtagare med egen ekonomi. Dessa ska nu kontrolleras två gånger per år av omsorgsförvaltningen liksom när det gäller vårdtagare med god man eller förvaltare där överförmyndaren redan har kontroll.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Lotta Persson

Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) föreslog att en uppföljning av de nya rutinerna ska göras i slutet på maj. Övriga partier utom SD instämde och det blev också nämndens beslut.

SD lämnade ett skriftligt förslag till återremiss för att underlaget skulle kompletteras, men det avslogs alltså och partiets ledamöter reserverade sig mot beslutet.

– På förekommen anledning vill Sverigedemokraterna att omsorgsnämnden utökar, säkerställer och tydliggör sin kontrollplan för hantering av kontanta medel, skriver SD:s Susanne Lottsfeldt, förste vice ordförande i nämnden, i återremissyrkandet och i reservationen.

Hon anser att kontrollplanen är otydlig och att rutinerna som nämns oklara.

– Vi hade önskat en bilaga med tydlig beskrivning på vilka rutiner vi har samt hur dessa ska följas upp, skriver hon.

Dessutom ville SD ha fyra kontroller per år med en särskild uppföljning för nämnden efter varje granskning.

– Vi vill att politiken gör allt som går för att säkerställa omsorgstagarnas ekonomiska säkerhet, skriver Susanne Lottsfeldt.

I dagsläget har sju personer med personlig assistans ekonomisk hjälp av god man eller förvaltare, nio sköter ekonomin själv med hjälp av anhörig och två sköter allt själv med hjälp av assistent. När anhörig eller assistent hjälper till förs inte kassabok. Assistenten får vid behov slå in en kod eller betala med pengar och kan också i vissa fall handla utan att vårdtagaren är med.

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-22 Stor summa överförd från vårdtagares konto Assistent avskedas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se