Nya rutiner för hantering av vårdtagares pengar

Efter skandalen där stora summor förts över från en vårdtagares till en personlig assistents konto har omsorgsnämnden i Hässleholms kommun nu beslutat om nya rutiner. De innebär att det tydligt ska framgå i alla genomförandeplaner hur vårdtagarnas ekonomi sköts och att kontroller ska göras två gånger per år. SD krävde större tydlighet och fler kontroller […]

Hemtjänstens initiativ mot ensamhet prisat

Hästveda hemtjänsts mötesplats Livshaket, ett initiativ för att minska äldres ensamhet, får omsorgsnämndens kvalitetspris för 2021. Priset delades ut till personalen i samband med nämndens sammanträde på tisdagen. Det årliga kvalitetspriset på 10 000 kronor ska uppmuntra kvalitetsutveckling, nytänkande och goda exempel inom vård och omsorg. Hemtjänstgruppen i Hästveda såg ett behov av att göra […]

Avsaknaden av rättfärdighet

INSÄNDARE. Miljöpartiets orättfärdiga språkrör Märta Stenevi har uppträtt i SVT:s 30 minuter. Först ut i ett antal partiledarintervjuer.Av intervjun framgår hennes totala förnekelse av Miljöpartiets ansvar för det vi nu ser nämligen oacceptabelt skenande el och bränslepriser. Detta till skada för hela samhället.Hennes och partiets oförmåga att stå för de beslut som obestridligen fattats och […]

Tillåt gårdsförsäljning

INSÄNDARE. Äntligen kan de gårdar i Skåne som framställer öl och vin få möjlighet att hemma på gården sälja sina egna varor. Centerpartiet har under flera år drivit på för att vi skall få en förändrad lagstiftning som ger möjligheter till gårdsförsäljning. Detta skulle stärka besöksnäringen och underlätta landsbygdsutveckling. En utredning har nu kommit fram […]