torsjö live vers2

Hjälp Frilagt att fortsätta växa!

Berit Önell.

KRÖNIKA. Oberoende granskande journalistik är en förutsättning för en fungerande demokrati. Därför har Frilagt en särskilt viktig uppgift ett valår som i år. Vi vill ge läsarna den information de behöver och har rätt till, vilket inte alltid är detsamma som vad politiker och andra makthavare berättar. Men vi har svårt att hinna med. Att […]

Europaforum firar 20 i maj

Datum för 2022 års Europaforum är nu spikat till 24-25 maj. Programpunkter och talare har ännu inte utannonserats, men i ett pressmeddelande från Hässleholms kommun utlovas ett ”fullmatat” program genomsyrat av riksdagsvalet och Sveriges kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd från och med 2023. Under 2021 fanns möjlighet att delta även på distans, och 2020 hanterades […]