Gruppen-3a-328x120

Hjälp Frilagt att fortsätta växa!

Hjälp Frilagt att fortsätta växa!

Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt

KRÖNIKA. Oberoende granskande journalistik är en förutsättning för en fungerande demokrati. Därför har Frilagt en särskilt viktig uppgift ett valår som i år. Vi vill ge läsarna den information de behöver och har rätt till, vilket inte alltid är detsamma som vad politiker och andra makthavare berättar.

Men vi har svårt att hinna med. Att granska tar mer tid än annan journalistik. För att kunna utveckla tidningen och granska ännu mer, särskilt nu inför valet, behöver Frilagt därför framförallt personella resurser. Ideella krafter hjälper till med mycket, men vi behöver också bli fler anställda. I dagsläget arbetar undertecknad heltid och Jonathan Önell är anställd på 25 procent. Förhoppningen är att han ska kunna fortsätta som researcher, reporter och med att utveckla Frilagts layout. Som vi tidigare berättat är också vår ambition att så snart som möjligt knyta ytterligare en granskande reporter till Frilagt. Men då gäller det att vi har ekonomi till det och det har vi inte idag.

Frilagts vädjan i höstas gav resultat. Många läsare som tidigare inte bidragit med en månatlig stödprenumeration startade en, något som underlättats av vår nya betaltjänst via Donorbox. Andra gav en gåva som engångsbelopp. Stort tack för allt stöd! Därmed fick tidningen ett ekonomiskt uppsving och vi blev övertygade om att vi ska kunna fortsätta och satsa framåt.

Intäkterna har tyvärr minskat lite under januari. Vi vet att det efter jul ofta kommer en månad som kan vara mager ekonomiskt. Men nu hoppas vi kunna ta nya tag tillsammans med er läsare och även annonsörer och sponsorer. I slutet på året kan vi kanske få presstöd och i så fall kan vi satsa ännu mer. Men det absolut viktigaste både nu och i framtiden är stödet, både ekonomiskt och på andra sätt, från alla er som uppskattar Frilagt.

Hjälp Frilagt att fortsätta växa, om du inte redan gör det, genom en stödprenumeration på förslagsvis 50 kronor per månad!

Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se