torsjö live

Stort överskott tack vare placeringar

Stort överskott tack vare placeringar

Hässleholms kommuns preliminära bokslut för 2021 visar ett plus på 221,8 miljoner kronor. Det berättar kommunen i ett pressmeddelande. Ännu en gång beror resultatet främst på vinster från placering av pensionsmedel, men delvis också på högre skatteintäkter.

Nettoreavinsterna för placering av pensionsmedel ligger på 104,2 miljoner kronor och orealiserade vinster på 57,1 miljoner. Skatteintäkterna ökade under 2021 med 67,7 miljoner kronor.

Många investeringar som budgeterats genomfördes inte heller. Kostnadsminskningen för dessa blev 254,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Henrik Andersson

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) är nöjd.

– Resultatet 2021 är ”all time high”, och det känns fantastiskt. Resultatet för de senaste tre åren, alltså mandatperioden, är också mycket starkt. Överskottet ger ett bra utgångsläge som är nödvändigt för att vi ska klara de stora investeringar vi har framför oss i skolor, äldreboende och nytt badhus. Samtidigt måste vi ha fortsatt återhållsamhet och ta ett stort ansvar för att undvika skattehöjningar om aktiemarknaden går sämre. Det är därför positivt att nämndernas budgetföljsamhet har blivit betydligt bättre de senaste två åren, jämfört med hur det sett ut många år dessförinnan. Det visar på en klar förbättring i att hushålla med pengarna, säger han i pressmeddelandet.

Nämnderna går fortfarande back, totalt ett minus med 10,2 miljoner kronor jämfört med budget. Största avvikelsen ligger på arbetsmarknadsnämnden med -0,3 miljoner och socialnämnden med -9,1 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden förbättrade sitt resultat och slutade på 6,9 miljoner kronor jämfört med budget. Tekniska nämnden gick back 6,6 miljoner kronor och kultur och fritidsnämnden 2,3 miljoner kronor. Omsorgsnämnden hade störst plus, 15,6 miljoner kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se