torsjö live vers2

Kostnaderna för renovering är underskattade

Kostnaderna för renovering är underskattade

INSÄNDARE. Lena Wallentheim och Joachim Fors påstår i en insändare att Kärnalliansen inte följer kommunfullmäktiges beslut när det gäller renoveringen av Sösdala simhall. De har fel i sak. Att renoveringen inte kommit igång beror uteslutande på att kommunfullmäktige anslagit ett för lågt belopp. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna underskattade helt enkelt kostnaden för en renovering. Tekniska förvaltningen måste därför avvakta beslut från kommunfullmäktige om ytterligare medel innan de kan påbörja renoveringen.

Inom Kärnalliansen har vi hela tiden varit tydliga med att vi inte står bakom en renovering av Sösdala simhall. Det är en uppfattning vi står fast vid, inte minst mot bakgrund av de skenande kostnaderna. Vi kommer därför inte lägga förslag om att tillskjuta ytterligare medel men kommer självklart att rätta oss efter ett beslut om kommunfullmäktige väl fattar ett sådant.

Både Lena Wallentheim och Joakim Fors är så rutinerade politiker att de rimligtvis vet att praxis är att man som ordförande inte lägger fram förslag till beslut som man inte själv står bakom. Deras upprördhet klingar därför ganska falskt och har nog mer att göra med att det stundar val och att man då har behov av att brösta upp sig.

Lars Johnson (M), Gruppledare

Agneta Olsson Enochsson (L), Gruppledare

Robin Gustavsson (KD), Gruppledare

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se