Avloppsnätet klarar inte översvämningen

Avloppsnätet vid Finjasjön är nu överbelastat på grund av översvämningen. Flera bostäder har därför fått problem med avloppsvatten som svämmat över i källaren och toaletter som inte går att spola. Enligt ett pressmeddelande på fredagen är problemen nu lösta, men Hässleholms vattens personal kommer att arbeta vidare med felsökning under helgen. På fredagen hade vattenståndet […]

Kommunen visar stöd för Ukraina

Hässleholms kommun hissade på fredagen Ukrainas flagga vid stadshuset. Även Hässleholm Miljö visar fredag till söndag sitt stöd för dem som drabbas av kriget genom att låta den belysta ackumulatortanken på fjärrvärmeverket i Hässleholm färgas gul och blå. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) fattade beslutet om att flagga efter diskussion med kommunalråden Hanna Nilsson (SD) […]