torsjö live vers2

Avloppsnätet klarar inte översvämningen

Avloppsnätet klarar inte översvämningen

Avloppsnätet översvämmas, här brunnar nedanför Sjöstugevägen i Sjörröd.

Avloppsnätet vid Finjasjön är nu överbelastat på grund av översvämningen. Flera bostäder har därför fått problem med avloppsvatten som svämmat över i källaren och toaletter som inte går att spola. Enligt ett pressmeddelande på fredagen är problemen nu lösta, men Hässleholms vattens personal kommer att arbeta vidare med felsökning under helgen.

På fredagen hade vattenståndet stigit till 44,98 meter över havet, vilket är 49 centimeter lägre än vid den stora översvämningen 2002.

Pressmeddelandet säger att det är pumpstationen på Brovägen vid Björkviken som inte räcker till vid de nuvarande höga vattennivåerna. “En handfull kunder” ska ha hört av sig om toaletter som inte går att använda. Personal var snabbt på plats på fredagsförmiddagen och kunde pumpa undan vattnet så att avsloppsnätet och toaletterna fungerar igen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Då nivåerna är fortsatt höga kommer personal att arbeta vidare med ärendet i helgen, säger Cornelia Ljungerud, va-chef på Hässleholm Miljö, i pressmeddelandet.

Hon förklarar också att bolaget har bra samarbete med tillsynsmyndigheten – miljökontoret – som man för en tät dialog med i ärendet.

Bolagets marknadschef och pressansvariga Emma-Karin Trygg Vincic säger att de drabbade hörde av sig på fredagsmorgonen. Hon förklarar att vatten från sjön kommit in i avloppsledningarna.

Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef och pressansvarig på Hässleholm Miljö. Foto: Berit Önell

– Pumpstationen fungerar, men har inte kapacitet för dessa mängder vatten. Vi arbetar vidare med felsökning för att ta reda på var inflödet finns. Vår förhoppning är dels att hitta felkällan och dels att vattnet inte stiger ytterligare, säger hon sent på fredagseftermiddagen.

Hon berättar också att de två mest utsatta pumpstationerna, som byggdes om, höjdes upp och vallades in förra året, klarat sig från vattenmassorna.

– Det är mycket vatten, men det har inte nått själva pumpstationerna. Det är ett bra trycktest på att åtgärderna var tillräckliga, säger hon.

Boende berättar dock om avloppsstank i området. Flera avloppsbrunnar ligger nu ute i sjön liksom avloppsledningen mellan Sjörröd och Ormanäs pumpstation som inte flyttades vid renoveringen, trots inrådan från konsultfirman som 2019 utredde behovet av åtgärder. Istället hemlighölls utredningen tills arbetena påbörjats.

Expertisen ville flytta pumpstationen till mer höglänt mark vid Sjörröd för att minska utsläppen av orenat avloppsvatten till sjön när stora mängder så kallat ovidkommande vatten läcker in vid högt vattenstånd. Då hade man samtidigt sluppit att ledningen går en omväg i utsatt terräng längs sjön för att komma till reningsverket. Konsulten ville också leda om avloppsvattnet från Björkvikens pumpstation direkt till reningsverket för att minska inläckaget till Ormanäs pumpstation.

Här försvinner vandringsleden ner i vattnet och det stinker avlopp från vattnet. Men Ormanäs pumpstation översvämmas inte eftersom den har höjts upp rejält.

Av konsultrapporten framgår att Hässleholms vatten gjort en inmätning som visat att ett 30-tal bostäder bara i den norra delen av Åmanäsområdet löper stor risk att skadas vid översvämningar eftersom de har lägre golvhöjd än de 46,59 meter över havet som detaljplanen numera kräver.

Ronnie Ljunggren på mät- och gis-kontoret mätte på torsdagen Finjasjöns vattenstånd till 44,95, vilket är 15 centimeter högre än på tisdagen. På fredagen hade vattnet stigit tre centimeter till.

– Sedan har det regnat lite till i natt, så det kan ju fylla på lite de närmaste dagarna. Risken är att vi kommer över 45 meter, säger han.

Han tror dock inte att vattnet kommer att stiga särskilt mycket till. I helgen väntas ingen nederbörd och under kommande vecka är det inte heller några stora mängder. Ronnie Ljunggren har också noterat att Almaån nu rinner åt rätt håll efter att mer eller mindre ha stått stilla i början på veckan på grund av ett kraftigt flöde från Hörlingeån.

– Det är ett bättre flöde i Almaån nu än för några dagar sedan, så det har väl kunnat rinna undan. Det bör vara lugnt nu, säger han.

En ny mätning ska göras på måndag.

– Vi får se hur läget är då. Om det fortsätter stiga får vi fortsätta mäta varje dag, säger han.

Det är först den senaste veckan som mät- och gis-kontoret börjat mäta Finjasjöns vattenstånd dagligen. Under 40 år har mätningarna normalt skett en gång i månaden och vid höga flöden två-tre gånger per vecka för att få statistik och underlag för bygglovsbeslut. Skillnaden i år är att varken räddningstjänsten, som tidigare mätt dagligen i översvämningstider, eller Hässleholms vatten, som tidvis gjort det, längre ser det som sitt uppdrag. Mats Bengtsson, som sköter kommunens reduktionsfiske i sjön, har i år rapporterat dagliga ungefärliga höjningar av vattennivån, men har inte haft möjlighet att mäta vattenståndet.

Vattnet har stigit långt upp på Ormanäsvägen.

Ronnie Ljunggren konstaterar att flera hus nu står under vatten och troligen är bortom räddning. Han berättar att en fastighetsägare som bor på annan ort och har sommarhus vid sjön hörde av sig till kommunen för att få veta hur det låg till med det.

– Vi var nere och tittade och meddelade hur det såg ut. Huset hade vatten upp på fasaden. Det är nog för sent nu, säger han.

Han tycker att kommunen borde ge lite bättre information till fastighetsägare om deras eget ansvar att skydda sig mot översvämningar.

– Det är bara två år sedan vi hade nästan så här hög nivå. Det är konstigt att folk inte lagt upp vallar i tid. Det måste göras innan det blir översvämmat. En pump är också nästan tvunget, säger han.

– Det här är ett jätteproblem och man ser ingen riktig lösning. Hur ska man göra, bygga en kanal ut till havet?

Ormanäsvägen är avstängd förutom för behörig trafik på grund av översvämningen.

På torsdagen informerade kommunen på sin hemsida om fastighetsägarnas ansvar: “Om du uppmärksammar en översvämning som är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner ska du ringa 112. I övrigt ansvarar du själv för förebyggande åtgärder för att förhindra översvämning”.

Åtgärderna kan vara att skaffa sandsäckar, pumpar och flytta möbler och inredning som är i riskzonen för att skadas. Räddningstjänsten säljer säckar till självkostnadspris på brandstationen klockan 8-18 på vardagar och kommunen har lagt ut sand som den som behöver kan hämta på Björkvikens parkeringsplats.

Men allt är ändå inte fastighetsägarnas ansvar. Samhällsviktiga funktioner som vatten- och avloppssystem påverkas nu, vilket kan leda till sanitär olägenhet. Där är det kommunen som har ansvaret både för förebyggande och akuta åtgärder. Även vägar har stängts av.

Frilagt har sökt miljökontoret.

Berit Önell

Uppdatering
Vattenståndet 2002 var 45,47 meter över havet enligt RH 2000 som idag är Sveriges nationella höjdsystem. Det motsvarade 2002, då det äldre systemet RH 70 var i bruk, 45,38 meter över havet. Frilagt har tidigare använt den äldre siffran eftersom den angivits i äldre dokument, men korrigerar nu till det nya systemet så att nivåerna kan jämföras korrekt när nya mätningar görs.

Läs mer:

2021-05-26 Hemlighöll rekommendation att flytta Ormanäs pumpstation

2022-02-18 Högt vattenstånd i Finjasjön

2022-02-21 Oroväckande läge kring Finjasjön

2022-02-22 Sandsäckar till drabbade av översvämning

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se