logga-ligg-tjock

Hur korkad får man vara som politiker?

Hur korkad får man vara som politiker?

INSÄNDARE. Det kan man fråga sig när jag tar del av de senaste inläggen i debatten om höghastighetstågen. Riksdagskandidaten Mårten Nobin (C) föreslår att Trafikverket skyndsamt ges uppdraget att utreda ett spårdragningsalternativ som i största möjliga mån följer den gamla stambanan. Kravet ska även vara att stationerna ska placeras i centrumlägen. Det framgår inte om det gäller alla stationer längs den gamla stambanan eller endast Lund och Hässleholm.

Ur miljösynpunkt skulle det vara att föredra, men för invånarna i de passerande samhällena skulle det bli en katastrof. Rivning av stora delar av bebyggelsen skulle behövas och ett öronbedövande buller skulle bli följden, om tågen passerar i 320 km/h, som är en förutsättning.

Vidare har det tidigare framförts samma tankar från lokala politiker. Ja, tydligen även från Regionen. Där det inte är möjligt ska man dra banan runt befintliga samhällen. Detta förslag är lika korkat, då resvägen blir betydligt längre och tidsvinsten reduceras avsevärt. Jag tänker då på att för tåg i denna hastighet krävs betydligt större spårradie, vilket även gäller för befintlig stambana. 

Peter Lundh är mer nyanserad, men gör en logisk kullerbytta när det gäller att det skulle bli mer plats för godståg, när höghastighetstågen kommer att gå endast på egna spår, undantaget Citytunneln och Öresundsbron. Om de som bor i de mellanliggande samhällena, Sösdala, Tjörnarp, Eslöv med flera ska ha samma service beträffande avgångar, och det ska de väl? blir det inte plats för fler godståg. Rätta mig om jag har fel! 

Lundh har en poäng, även om totalkostnaden skulle springa iväg upp mot 4-500 miljarder (inte omöjligt), skulle vi förmodligen ha råd med bygget. Men att någon privat operatör skulle kunna lägga ett seriöst bud för att trafikera spåren, ter sig osannolikt, på grund av det klena resandeunderlaget och det höga biljettpriset. Nu när vi lärt oss att använda internet fullt ut, kan vi inte räkna med ett ökat regionalt resande. Det kommer att anses som en ”löneförmån” att helt eller delvis arbeta hemifrån. 

Som konklusion kan konstateras att det finns många korkade politiska inlägg i debatten om höghastighetståg. Att en riksdagskandidat är så okunnig i frågan är anmärkningsvärt. Att kommunpolitiker är så oinformerade om verkligheten är kanske inte så förvånande. 

Lars Nord, Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se