Inget vaccinkrav i nuläget

Det blir inget vaccinkrav vid nyanställningar inom omsorgen i Hässleholms kommun, åtminstone inte i nuläget. Det var politikerna i omsorgsnämnden eniga om vid tisdagens sammanträde. Som Frilagt berättat har arbetsutskottet tidigare skjutit upp beslutet, främst med anledning av förslaget att covid-19 från den 1 april inte längre ska bedömas som en samhällsfarlig sjukdom. Den utredning […]

Nytt ja till lång brygga i Björkviken

Kommunstyrelsen sa på onsdagen på nytt ja till en privatfinansierad brygga i Björkviken. Men det är inte säkert att den blir 220 meter lång som Björkvikens villaförening arbetade för. När Hässleholms Rotaryklubb nu tagit över projektet är förslaget cirka 170-220 meter. Kostnaden för en 220 meter lång brygga har beräknats till cirka 6,4 miljoner kronor […]