logga-ligg-tjock

Nytt ja till lång brygga i Björkviken

Nytt ja till lång brygga i Björkviken

Kommunstyrelsen sa på onsdagen på nytt ja till en privatfinansierad brygga i Björkviken. Men det är inte säkert att den blir 220 meter lång som Björkvikens villaförening arbetade för. När Hässleholms Rotaryklubb nu tagit över projektet är förslaget cirka 170-220 meter.

Kostnaden för en 220 meter lång brygga har beräknats till cirka 6,4 miljoner kronor och det kan bli för dyrt. Därför har Rotary flaggat för att den kan bli kortare.

Kommunstyrelsen hade inga synpunkter på bryggans längd.

– Det återstår väl att se när de fått besked på sina bidragsansökningar, vi överlåter åt dem att bestämma längden på bryggan, säger kommunstryelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Hässleholms Rotaryklubb söker bidrag från Sparbanksstiftelsen och Allmänna Arvsfonden. Privatpersoner och företag ska, liksom i det tidigare förslaget, kunna sponsra projektet och få sitt namn ingraverat på brädor eller andra bryggdelar.

Rotarys avsikt är att skänka bryggan till kommunen efter tio år, men att kommunen redan från början ska ansvara för driften. Detta är dock inte bestämt ännu. Det kommunstyrelsen beslöt var att ge kommundirektör Bengt-Arne Persson uppdraget att tillsammans med tekniska förvaltningen ta fram ett nyttjanderättsavtal mellan Rotary och kommunen och att sätta samman en projektgrupp som kan föra en kontinuerlig dialog med föreningen kring badbryggans utformning. Kultur- och fritidsförvaltningen ombeds lämna ett äskande till driftbudgeten för åren 2023 och framåt för drift, tillsyn och underhåll.

Kostnaden kan inte beräknas förrän det står klart hur bryggan ska utformas. Tidigare beräkningar landade på 195 000 kronor per år.

Folkets väl reserverade sig mot beslutet med anledning av att det innebär att kommunen ska budgetera för ”eventuella” kostnader för drift, tillsyn och underhåll. Partiets Björn Widmark skriver: ”Det är oansvarigt att på detta sätt besluta om kostnader som man inte vet vad de kommer att uppgå till”.

Han betonar att FV inte är emot att en badbrygga byggs med annat än kommunala medel, men att de som bygger också ska stå för drift och underhåll.

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-02 Rotary vill rädda bryggan – men korta den

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se