torsjö live vers2

Inget vaccinkrav i nuläget

Inget vaccinkrav i nuläget

Vaccin mot covid-19 blir inget krav i omsorgen i Hässleholms kommun. Foto: Region Skåne

Det blir inget vaccinkrav vid nyanställningar inom omsorgen i Hässleholms kommun, åtminstone inte i nuläget. Det var politikerna i omsorgsnämnden eniga om vid tisdagens sammanträde.

Som Frilagt berättat har arbetsutskottet tidigare skjutit upp beslutet, främst med anledning av förslaget att covid-19 från den 1 april inte längre ska bedömas som en samhällsfarlig sjukdom. Den utredning som omsorgsförvaltningen gjort visar också att ett vaccinkrav kan strida mot både grundlagen och diskrimineringslagen i vissa fall och dessutom göra det svårt att rekrytera personal. Samtidigt har önskemål kommit från många äldre och anhöriga som varit oroliga för smitta och allvarlig sjukdom. De senaste virusvarianterna har dock lättare tagit sig förbi vaccinet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

SD sa nej till vaccinkrav redan vid arbetsutskottets sammanträde. Nu hade övriga partier kommit till samma slutsats.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Josefine Leth

– Det finns lite olika uppfattningar om varför i olika partier. Vi i kärnalliansen anser att i och med att covid-19 inte längre räknas som samhällsfarligt ska vi inte ha något krav nu, säger nämndens ordförande Karin Axelsson (M).

Karin Axelsson betonade att ledamöterna var överens om vikten av att ta lärdom av erfarenheterna från pandemin.

– Vi vill vara väl förberedda om det kommer en annan pandemi eller en ny våg. Vi diskuterade för och nackdelar med vaccinkrav, sa hon.

Frågan är då om det är juridiskt möjligt att kräva att personalen är vaccinerad, om det skulle bli aktuellt senare.

– Det är inte prövat än, så det går inte att svara på riktigt, säger omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh.

Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

Men på onsdagen kom en dom i förvaltningsrätten i Falun där Region Dalarna fick rätt att kräva vaccin, både för befintlig och ny personal. Domen kan överklagas och lär inte blir prejudicerande förrän den avgjorts i högre instans.

Även hanteringen av skyddsutrustning och hur stort lager som ska hållas togs upp i nämnden.

– Nu har vi ett rätt omfattande lager och köper inte in något ytterligare, berättar Åsa Ollerstam Lundh.

Både äldreboendena och hemtjänsten arbetar dock fortfarande med full skyddsutrustning hos alla vårdtagare.

– Vi försöker hitta en nivå för vad som är rimligt att hålla i lager. Frågan är också vad Region Skåne säger, förklarar Åsa Ollerstam Lundh.

I början på året fanns ett lager av skyddsutrustning för 4,6 månader.

Berit Önell

2022-02-04 Förslag om vaccinkrav för anställning i omsorgen

2022-02-11 Beslut om vaccinkrav uppskjutet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se