Gruppen-3a-328x120

Förslag om vaccinkrav för anställning i omsorgen

Förslag om vaccinkrav för anställning i omsorgen

Karin Axelsson (M) ville utreda möjligheten att införa vaccinkrav vid nyanställningar, men är nu osäker på om frågan kommer att tas upp. Foto: Lotta Persson

Covidvaccin kan bli ett krav vid nyanställning inom omsorgen i Hässleholms kommun. På onsdag behandlas ett förslag i omsorgsnämndens arbetsutskott. Det förutsätter dock att smittan klassas som samhällsfarlig, något som enligt Folkhälsomyndigheten inte längre bör gälla för covid-19. Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) säger till Frilagt att förslaget därmed blivit mindre relevant och att hon inte kan svara på om det kommer att tas upp.

Det står nu också klart att allt fler vaccinerade blir sjuka i covid-19 när smittspridningen når nya rekordnivåer.

Möjligheten att kräva vaccinering inom bland annat äldreomsorgen är omtvistad. Att ställa ett generellt vaccinkrav på redan anställda strider mot den svenska grundlagens bestämmelser om förbud mot kroppsligt ingrepp från det allmänna. Även ett vaccinkrav vid nyanställningar kan strida mot diskrimineringslagen, exempelvis om en sökande till en tjänst av medicinska eller religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig. En arbetssökande behöver inte heller svara på en fråga om vaccinationsbevis om det inte finns ett skall-krav på vaccination, vilket alltså i sig kan vara diskriminerande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vaccinkrav vid nyanställningar inom äldreomsorgen har ändå redan införts i vissa kommuner, men saken är inte rättsligt prövad. Karin Axelsson gav nyligen tjänstemännen på omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda ett eventuellt sådant vaccinkrav.

Utredningen är nu klar och en tjänsteskrivelse, som tar upp för- och nackdelar, föreslår att vaccinkrav införs, men enbart för viss personal “vars uppdrag är att arbeta nära medborgarna”. Personer som av hälsoskäl inte kan vaccinera sig ska undantas och kravet ska begränsas till att gälla under pågående smitta av virus som är bedömt som samhällsfarligt.

Utredningen föreslår vaccinkrav med vissa begränsningar. Foto: Bengt Flemark/Region Skåne

De senaste dagarnas händelser har ställt saken i ett nytt läge. I samband med regeringens besked på torsdagen om att nästan alla restriktioner upphör den 9 februari meddelade Folkhälsomyndigheten att den hemställer om att också covid-19:s klassificering som samhällsfarlig tas bort.

Karin Axelsson vet nu inte riktigt hur hon ska hantera frågan i arbetsutskottet som alltså har sammanträde samma dag som restriktionerna försvinner.

– Huvudidén är att ta upp den, men jag kan inte svara på om det blir så. Det är verkligen en sak som det finns vitt skilda åsikter om. Jag behöver ha en genomgång av förvaltningen först, säger hon.

Frågan togs först upp på presidiets sammanträde i måndags, men Karin Axelsson betonar att det då inte handlade om vilka åsikter partierna har utan det måste diskuteras i partigrupperna.

– Vaccinkrav är mindre relevant nu, men samtidigt känner jag att vi måste ta vara på alla erfarenheter vi gjort under de senaste två åren när det gäller personalfrågor, hygien, vilka restriktioner vi kan ha och inte med mera. Vi måste sätta oss ner och se vad vi kan göra. Detta är en del av det, säger hon.

Inte mycket vaccinskydd mot smitta

Hon är också medveten om att vaccinet inte ger mycket skydd mot smitta utan främst mot svår sjukdom. Därmed är det viktigast att de äldre vaccineras.

– De äldre måste komma främst. Vi vet att man kan bära på smittan även om man är vaccinerad. Samtidigt är det en trygghet för omsorgstagarna att veta att personalen är vaccinerad så att de inte bär på smitta. Många anhöriga känner stor oro och undrar varför vi inte kräver att personalen är vaccinerad, säger Karin Axelsson.

Är det inte en obefogad oro om personalen ändå kan bära på smitta och en falsk trygghet med vaccinkrav?

– Det kan jag inte svara på, säger Karin Axelsson.

Hon konstaterar att det finns många olika aspekter.

– Vi måste väga för- och nackdelar. Nu verkar det inte så allvarligt med omikron, men om det kommer nya varianter? När de nu släpper restriktionerna vet man inte om det blir någon ny variant. Vi måste vara förberedda, liksom med skyddsutrustning, säger hon.

Förvärrad personalbrist

Omsorgen har redan personalbrist och Karin Axelsson medger att risken är stor att den förvärras om vaccinkrav införs. Enligt tjänsteskrivelsen är bedömningen att kompetensförsörjningen kommer att påverkas negativt. Särskilt svårt kan det bli att rekrytera sommarvikarier eftersom vaccinationsviljan bland yngre är lägst.

– Samtidigt är det en klar markering att man ska göra allt man kan för att inte smitta någon. Vi har brist på folk, helt klart. Men samtidigt är det inte fel att sätta krav. Med vaccinkrav tror jag att fler kommer att vaccinera sig, säger Karin Axelsson.

Flest fall någonsin

Enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport för vecka fyra som publicerades på fredagen var antalet nya fall av covid-19 det högsta någonsin på en vecka, trots att nya riktlinjer minskat testningen kraftigt. 265 079 fall bekräftades. 67 procent av dessa var vaccinerade. Tio procent var reinfektioner. Även inläggningar på sjukhus, inklusive intensivvård, ökade. Senaste statistiken över dödsfall visar 165 avlidna under vecka två. 61 av dessa var ovaccinerade, det vill säga 37 procent. De tre närmast föregående veckorna var medeltalet 81 dödsfall per vecka. Hittills har det rapporterats 200 avlidna för vecka tre och 119 för vecka fyra, dessa siffror kommer att uppdateras på grund av fördröjning i rapporteringen.

På torsdagen rapporterade Region Skåne 5 557 nya fall av covid-19. 248 personer var inlagda med covid-19 på skånska sjukhus, varav tolv i intensivvård.

1 190 fall i Hässlehlm

De senaste kommunsiffrorna, som presenterades i tisdags, visar att 1 190 nya fall konstaterades i Hässleholm under förra veckan, jämfört med 982 veckan dessförinnan. Räknat per 100 000 invånare hade Hässleholm 2 288 fall, vilket är strax över snittet för Skåne på 2 237.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

På torsdagen hade 80,5 procent av skåningarna vaccinerats med två doser och 45,6 procent med tre doser. Hässleholm ligger högre med 81,9 procent. Högst är vaccintäckningen i åldrarna över 70 år och lägst bland 18-39-åringar.

Region Skåne konstaterade i ett pressmeddelande på torsdagen att kampen mot covid-19 inte är över, trots att restriktionerna inom kort tas bort.

–Man ska fortfarande stanna hemma när man är sjuk. Det betyder att man ska stanna hemma från arbete, skola, fritidsaktiviteter, middagar, fester och andra privata sammanhang när man har symtom som kan vara covid-19. Det är allas ansvar och ett sätt att visa hänsyn. Däremot kommer man från 9 februari inte längre behöva provta sig vid symtom, förutsatt att man inte är patient eller vård- och omsorgspersonal, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i pressmeddelandet.

Antalet nya fall i Skåne, enligt ett rullande sjudagarsmedel, var på torsdagen 4 397.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se