Gruppen-3a-328x120

Orenat avlopp pumpades ut i sjön

Orenat avlopp pumpades ut i sjön

Småbåtshamnen står under vatten och det var bostäderna närmast, vid Brovägen, som drabbades av problem med avloppen. Foto: Berit Önell

Nästan en och en halv miljon liter avloppsvatten pumpades rätt ut i Finjasjön i helgen när den översvämmade pumpstationen vid Brovägen måste tömmas efter att avloppen slutat fungera i flera bostäder. Det mesta av vattnet bedömdes dock ha kommit från sjön. På två ställen kunde inläckage sedan täppas till. I det ena fallet fick Hässleholms vattens personal låna en båt för att åka ut och plugga en avloppsledning.

På tisdagen minskade Finjasjöns vattenstånd för första gången på länge, med fyra centimeter till 44,94.

Som Frilagt berättat fick en del av de boende vid Björkviken i fredags problem med avloppen på grund av översvämningen. Enligt ett pressmeddelande från Hässleholm Miljö löstes det under fredagen, men enligt miljökontoret hade inte alla fungerande avlopp förrän på måndagsmorgonen. En toalettbod ställdes ut till de drabbade i området under helgen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ansvariga på Hässleholm Miljö vände sig på fredagen till miljökontoret för att få tillåtelse att avlasta pumpstationen genom att släppa ut orenat avloppsvatten. Först gällde det 50 000 liter. Driftchef Tommy Nilsson-Berglund skriver i ett mejl till miljökontoret: “Vattnet kommer pumpas över vallen direkt i sjön”. Volymen bedömdes som liten och godkändes, men räckte inte.

Miljöchef Torbjörn Håkansson accepterade på lördagen en betydligt större volym med motiveringen att “åtgärden är acceptabel under rådande omständigheter”.

– Det var överfullt i pumpstationen och de behövde lokalisera varför, säger han till Frilagt.

Va-chefen Cornelia Ljungerud hade på lördagen per mejl förklarat att vägen översvämmats så att avloppsbrunnarna låg under vattennivån. Följden blev att ytvatten trycktes in i spillvattenledningen. Vattentrycket var stort och rapporter från fastighetsägare i området visade att de hade både yt- och grundvatten som trängde in genom källare och sedan rann ner i avloppen.

Vattnet pumpades över vallen som ligger över vägen till hamnen.

Cornelia Ljungerud skrev bland annat: “Nu har vi kommit så långt att vi inte ser annat alternativ än att börja tömma pumpstationen för att kunna fortsätta att leta felkällor där inläckor på spillvattenledningen sker som eventuellt kan åtgärdas”. Hon förklarade att man därför ville pumpa ur pumpstationen under fem timmar på lördagseftermiddagen för att kunna inspektera avloppsledningarna. Enligt beräkningarna pumpades 288 000 liter per timme ut, totalt 1 440 000 liter.

Felsökningen ledde till att två större inläckage av ytvatten upptäcktes och kunde åtgärdas. Enligt ett nytt mejl från Cornelia Ljungerud på lördagskvällen fick Hässleholms vattens personal låna en båt för att ta sig ut till en översvämmad obebyggd fastighet med öppna avloppsrör och plugga en ledning med en uppblåsbar rörpropp. Dessutom var en golvbrunn i en carport på en översvämmad fritidsfastighet felkopplad till avloppsledningen. Brunnen täpptes till med hjälp av sandsäckar från räddningstjänsten.

Cornelia Ljungerud berättade i mejlet att efter dessa åtgärder minskade flödet till pumpstationen.

– Nu är det löst akut, säger Torbjörn Håkansson.

På måndagen fick han besked att alla boende åter hade fungerande toaletter och avlopp. Den sista blev klar på måndagsmorgonen.

Han anser inte att problemen innebar någon risk för sanitär olägenhet.

– Nu har de fått ordning på det, säger han.

På måndagen var vattenståndet enligt kommunens mät- och GIS-avdelning lika högt som på fredagen, det vill säga 44,98. Men på tisdagen hade det alltså sjunkit fyra centimeter. Ronnie Ljunggren, som utför mätningarna, räknar med att det kommer att fortsätta att sjunka de närmaste dagarna eftersom inget regn väntas. Men han berättar att nivåerna sjunker snabbare i åarna än i sjön. Vattnet sjunker också långsammare i sjön än vad det stiger.

– Allt som ska bort från sjön går genom Almaån, men när det regnar kommer det överallt ifrån, så det blir ett högre tempo, säger han.

Nya mätningar kommer troligen att göras både under onsdagen och fredagen.

Berit Önell

Läs mer:

2022-02-25 Avloppsnätet klarar inte översvämningen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se